Obrtnički škver Marin

Škver za izradu i popravak brodova Marin vlasnika Ljubomira Ante Fržopa djeluje od 1987. godine do danas. Fržop izrađuje tradicijske drvene brodove tipa kaić, lađa, gajeta i leut. Brodove gradi po zanatu i tradicijskih linija, a poznat je po prilagođavanju tradicijskih plovila suvremenim potrebama naručitelja. Napravio je više različitih tipova brodova, od manjih kaića do brodova veličine 14 metara. Izgradio je prvi školski brod za jedrenje za udrugu Latinsko idro, gajetu Kurnatarica, 2007. godine. Vrlo mu je uspješan model lađe Marinka, koja jedreći na latinsko jedro razvija iznimnu brzinu. Izradio je liniju brodova tipa leut koju je prilagodio potrebama naručitelja. Jedan od njih je Leut Gušte, napravljen 2013. godine, klasični težački leut za prijevoz tereta. Leut Orlić napravljen je 2016. godine po uzoru na leute ovog područja građene pedesetih godina prošlog stoljeća, a interijerom je prilagođen modernim vremenima. Leut Kvarneriol, napravljen 2020. godine, tradicijske linije, sasvim je suvremenog dizajna interijera i nadvodno kompletno opremljen. U radu mu pomažu supruga i sinovi.
Obrt Marin ima status obrta s tradicijom za izgradnju i popravak drvenih brodova kojeg je stekao pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Brodograditelj Fržop dobitnik je više priznanja, a ističu se sljedeća: Priznanje Općine Tisno za dugogodišnji rad na području jedrenja i brodogradnje, Priznanje brodograditelju i Diploma sa zlatnim jedrom za drvenu batanu od 5 metara s 19. Nautičkog sajma u Rijeci te priznanje predsjednika Republike Italije za očuvanje tradicije u drvenoj brodogradnji koju je dobio u Stintinu na Sardiniji.

Obrt Marin, vl. Ljubomir Ante Fržop
  • 091/4434261

  • marin.skver@gmail.com

  • Dolac 115a, 22244 Betina