Udruga Betinska gajeta 1740.

O NAMA

Dugo se vremena u glavama nekolicine zadojenih Betinjana stvarala ideja, kako bi trebalo nešto napraviti u smislu kulturološke zaštite tradicionalnog načina život i rada Betine.

Razlog više, što je Betina reorganizacijom lokalne samouprave iz 1992. godine ostala bez mjesne samouprave, te se osjećala potreba za nekim načinom samoorganizacije u tom smislu.

Takva ideja je istovremeno sazrijevala i na jednoj drugoj razini, koja nije bila u direktnoj vezi s lokalnim mjesnim razmišljanjima, te je 1997. g. pri HAZU u sklopu projekta Ars Halieutica, a pod visokim pokroviteljstvom Komisije za istraživanje i očuvanje hrvatske pomorske baštine, Znanstvenog vijeća za morsku brodogradnju,

Razred za pomorstvo, pod naslovom ‘’Betinska gajeta – sveti brod’’ – donijelo je odluku kojom se ta ista ‘’betinska gajeta’’ priznaje kao tip tradicionalnog drvenog boda.

Godinu dana poslije na znanstvenom skupu u Betini o hrvatskoj baštini drvene brodogradnje pod naslovom: “Betinska Gajeta – proizvod specifičnog zemljopisnog, gospodarskog i društvenog stanja, doneseni su neki zaključci, a između njih i dva ključna:

Za dušu i tilo

REGATE

Sljedeći pokretać osnivanja naše Udruge bio je taj što se u Murteru pokrenula inicijativa o organizaciji regate drvenih brodova na latinsko idro.

2005 g. sazvali smo prvi inicijativni Odbor, koji na žalost, nije donio nikakve odluke pa se ideja o osnivanju Udruge prolongirala sve do 11. ožujka 2011. g., kad je konačno dvadesetak članova osnivača na Skupštini donijelo odluku o osnivanju Udruge.

Kao aktivni sudionici prvih regata, koje su se ubrzo od ideje razvile u sveopće prihvaćen pokret, konačno smo se pokrenuli i 2003.g. organizirali našu prvu regatu pod imenom – regata ‘’Za dušu i tilo’’.

Ciljevi i zadaci

CILJEVI

Ciljevi i zadaci nametali su se prirodnim slijedom, jer su dijelom već bili prihvaćeni na prije navedenim skupovima.

Zaštita umijeća izgradnje betinske gajete kao nematerijalnog kulturnog dobra (dizajn pomoću buške, daščice i šesta, te 11 faza izgradnje broda).

Pokrenuli smo inicijativu za izgradnju Muzeja betinske drvene brodogradnje, bili smo aktivni u sakupljanje eksponata za stalni postav u Muzeju.

Pokrenuli smo inicijativu za otvaranje Muzeja na otvorenom u luci, u prostoru zvanom Mandrač, u kojem su smješteni tradicionalni drveni brodovi.

Neke ostvarujemo kroz godišnje aktivnosti, a za neke ćemo se tek morati malo više potruditi.

Udruga Betinska gajeta

ZAKLJUČAK

U svakom slučaju, u desetoj godini postojanja ipak imamo razloga za zadovoljstvo, ne toliko zbog ostvarenih rezultata, koliko zbog činjenice, da smo ipak uspjeli sačuvati prebogato nasljeđe, promovirati nematerijalno kulturno dobro, stabilizirati brodogradnju i jačati svijest kod mlađih generacija da je umijeće gradnje betinske gajete jedinstveno blago koje na lokalnoj i na nacionalnoj razini osigurava kulturnu raznolikost i održava tradicionalan način života i rada.

Iako globalni pogledi danas vrebaju sa svih strana preuzimajući temeljne vrijednosti koje su obilježile ljude na ovom prostoru, nadamo se da smo svijest o vlastitom identitetu i poštovanje prema tradicijskoj drvenoj baštini uspjeli sačuvati za sadašnje, a i buduće generacije, i da će naš Muzej betinske drvene brodogradnje na svim jezicima svijeta pričati povijesnu istinu o generacijama brodograditelja i njihovoj vrijednost u prenošenju znanja i stvaranju jedinstvenog broda, a to je betinska gajeta.

Učlani se u udrugu

PRISTUPNICA

Ispunjenu pristupnicu pošalji na našu e-mail adresu