Škver Ćiro

Utemeljitelj Škvera Ćiro bio je Čedomir Burtina Ćiro (1938.-2014.). Obrt je službeno otvoren 1967. godine i od tada posluje u kontinuitetu. Na Ćirovom škveru gradili su se kaići, batane, gajete, leuti, pasare, kuteri, koče te brojni drugi tipovi brodova do 16 metara dužine. Škver Ćiro poznat je po obnovama kulturno značajnih tradicijskih brodova. Kod njih je napravljena replika Condure Croatice 1998. godine, a 2013. godine obnovljena je poznata betinska gajeta Cicibela, koja je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.
Vlasnica današnjeg Škvera Ćiro njegova je kći Luiza Burtina Papeša, a voditelji su Ćirov zet Nikola Papeša i unuk Krešimir Papeša. Današnji škver specijaliziran je za kompletne rekonstrukcije tradicijskih drvenih brodova, kojih su napravili preko 20 proteklih godina. Među njima može se istaknuti obnova guca Belona, koji je 2020. godine stavljen pod preventivnu zaštitu Ministarstva kulture, te obnova betinske gajete Marija 2021. godine, koja je izložbeni brod Muzeja betinske drvene brodogradnje.
U škveru danas nude usluge izrade novih i obnovu starih tradicijskih brodova, montažu i demontažu jarbola i brodskih motora, usluge pranja, poliranja i antifoulinga te suhi vez. Posjeduju mobilnu dizalicu od 40 T i nude usluge dizanja i spuštanja brodova do 18 T i 15 metara dužine.

Škver Ćiro, vl. Luiza Burtina Papeša
  • Dolac 119, 22244 Betina

  • 099/3310879

  • brodogradiliste.ciro@gmail.com