Udruga Betinska gajeta 1740.

ZANATI

KOVAČKI ZANAT

U Betini je bilo pet kovačkih radnji u kojima su kovači kovali predmete za poslove koji su bili vezani za poljoprivredu, brodogradnju, stolarstvo i predmete za kućnu uporabu. Radilo se za potrebe ljudi na udaljenim otocima i za mjesta u kojima su betinski brodograditelji proširili svoju djelatnost i utemeljili nova brodogradilišta. Danas u Betini djeluju kovači novijeg doba koji na drugačiji i moderniji način obrađuju metale koji su potrebni u brodogradnji.

JEDRARSKI/ UŽARSKI ZANAT

Izrada jedara spada u stari zanat, bez jedra brod nije mogao zaploviti. I državno brodogradilište i selo imalo je svoga jedrara. Jedro se radilo od tvrdoga platna tele koji je mogao izdržati veliku snagu vjetra. Jedrari su imali različiti šest po kojima su krojili here. Ovisilo je o brodu i modelu kakvo će biti idro. Užad se u novije doba kupovala, njih je trebalo obraditi i uplesti u bokobrane, sartije.

TOKARI

U opremi broda nije bilo onoga što tokari nisu mogli napraviti. Tokarska radionica bila je izvrsno opremljena sa svim vrstama električnih strojeva koje su koristili tokari. Kad se vršio remonti brodova kod demontaže i montaže svi transmisijski elementi strojno su se izrađivali.

PITURI

Pituri su bili vrsni meštri svoga zanata. U vremenu kad nije bilo električnih brusnih strojeva, ručno su strugali raznim alatima i rašketama velike brodske površine na kojima je boja ispucala zbog sunca i mora. Brusnim papirom brusili bi i izglancali cijeli brod.

IZVLAČIOCI

Izvlačioci broda na navozu posebna su grupa radnika koja je imala zadatak da pripremi brod za izvlačenje. Trebali su imati dimenzije broda, poznavati dno broda i koliko je utonuće da bi mogli pripremiti važe ili saonice za sigurno izvlačenje broda na navoz.

STOLARSKI ZANAT

Stolari su gradili brodske kabine i izrađivali cijeli interijer broda. Imali su znanje i zanatske vještine o materijalima koje su ugrađivali u interijer kabina. Stolari su u nekim poslovima nadopunjavali rad tokara kao što je upravljački sistem broda.

BRODOELEKTRIČARI

Brodski električari postavljali su sve elektroinstalacije koje su bile potrebne za rasvjetu, za signalizaciju i komunikacijski sustav te za rad pogonskog stroja. Nadzirali su rad svih elektromotora servisirali i popravljali navigacijske sustave.

MEHANIČARI

Posebna grupa ljudi koji servisiraju i održavaju brodske pogonske motore, opremu za navigaciju, prijenosnike pogona, te opremu za pogon broda. Oni vrše demontažu, čišćenje motora, ugrađuju zamjenske dijelove u motor te ponovno montažu svih dijelova pogonskog stroja.

BRAVARI

Veliki drveni brod nije moguće napraviti samo od drva, on ima mnogo metalnih dijelova u svojoj konstrukciji. Stoga su bravari u gradnji broda radili svu željeznu konstrukciju, limene dijelove za pod, maškule i ostale brodske dijelove