Udruga Betinska gajeta 1740.

GAJETA

Gajeta je tip broda koja je najzastupljenija u murterskom akvatoriju naročito zbog zemljopisnog položaja kornatskog otočja na kojima su mnogi betinjani i murterini imali svoje posjede, na koja su svakodnevno putovali vozeći se u gajeti. Betinska gajeta kao tip broda bio je zastupljen na čitavom šibenskom i zadarskom priobalju. Tijekom stoljeća nije se mnogo izmijenio jer je oduvijek služilo kao transportni brod, a u manjoj mjeri i kao ribarski. Gajeta može biti manja duljine od 6 – 8 m, i veće duljine od 9 – 12 m.

Gajeta je oblih bokova, čvrste kolumbe i rebara koji su se izrađivali od hrastovine. Ima pokrivenu palubu većim dijelom na provi i manjim dijelom na krmi.

Više

Leut je veći drveni brod koji ima izuzetna maritimna svojstva. Duljina leuta kreće se od 7 do 12 m i prema duljini leuti se mogu podijeliti u manje do 8,5 m, i velike do 12 m.

Više

Lađa je jednostavna brodica ravna dna. Lađu su najviše vozile žene dok su išle obavljati poljoprivredne poslove na intradi u Modravama.

Više

Kaić je manji brodić na vesla ili jedro. Služio je za plovidbu bliže obali, veslati se moglo sa pramca, sredine i krme pa je stoga bio idealan za ribarenje i dizanje vrša.

Više

Guc je manji ribarski brod oštra pramca i krme, prikladan je za ribolov i idealan za veslanje. Prema veličini razlikuje se mali srednji i veliki guc.

Više

Trabakul je drveni brod za prijevoz tereta koji je nekada vozio duž obale. Dug je do 30 m, širok do 6 m, trup trabakula izgrađen je od hrastovine i ima slične elemente kao bracera.

Više

Bracera je drveni jedrenjak širokih bokova sa jednim ili dva jarbola, služi za prijevoz tereta. Počeo se izgrađivati u 15. stoljeću

Više

Batana je manji brodić plosnatog dna oštre prove i zrcalne krme i ravnih koso nagnutih bokova. Idealna je za ribarenje uz obalu.

Više