UVOD

UVOD:

U VRIJEME VELIKIH OTKRIČA I VELIKIH PREKOMORSKIH PUTOVANJA I OTKRIČA NOVOG SVIJETA, JEDRO POZNATO KAO LATINSKO JEDRO BILO JE U UPOTREBI U TRI RAZLIČITE REGIJE U SVIJETU. UPOTREBA I DISTRIBUCIJA TOG JEDRA BILA JE VAŽNA IZ NEKOLIKO RAZLOGA.

PRVO, JEDRO KAO PREDMET ZA UPOTREBU NIJE POKAZALO VELIKU KREATIVNOST, DOK JE ZA LATINSKO JEDRO TREBA MALO GENIJALNIH ZAMISLI. ŠIRENJE TE VRSTE JEDRA BIO JE REZULTAT I KAO ODRAZ POVJESNOG KONTAKTA IZMEĐU RAZLIČITIH SREDINA.

DRUGO, ZA LATINSKO JEDRO SE UGLAVNOM SMATRA DA DAJE VELIKU SNAGU I OMOGUČUJE, DAJE VELIKE MANEVARSKE SPOSOBNOSTI, ZA RAZLIKU OD OBIČNIG JEDRA, I DALO JE VELIKI DOPRINOS U EVROPSKOM OSVAJANJU NOVOG SVIJETA.

TREČE, LATINSKO JEDRO JE NEPOSREDAN PREDAK PREDNJIH I STRAŽNJIH JEDARA KOJA SU SE UPOTREBLJAVALA NA BRODOVIMA. TO SU BILA TIPIČNA POMOČNA  JEDRA NA VELIKIM BRODOVIMA KA O ŠTO SU BILI ŠKUNE KLIPERI ITD. KULMINIRALA SU U ZADNJE VRIJEME     KAO JEDRA ZA JAHTE I NA RAZNIM REGATAMA. SVA OVA TRI RAZLOGA SU OTVORENO PITANJE, I IZA SVA TRI STOJI ZAJEDNIČKO ALI ISTO PITANJE UVJERENJA DA JE OVO JEDNAN VELIKI DOPRINOS ARAPSKE CIVILIZACIJE  SVIJETSKOJ POVIJESTI.

LATINSKO JEDRO JE  TROKUTNOG OBLIKA I JE POTPUNO RAZLIČITO OD KVADRATNOG JEDRA U FUNKCIJI. KVADRATNO JERO HVATA I SLIJEDI VJETAR I IDE NIZ VJETAR. LATINSKO JEDRO JE KOSOG OBLIKA I I KORISTI OBLIK KONKAVNE I KONVEKSNE STRANE JEDRA. OVO JE GLAVNO NAČELO PREDNJEG I STRAŽNJEG JEDRA I IDEJE DA JE LATINSKO JEDRO PREDAK PREDNJIH I STRAŽNJIH JEDARA. PREDNOST LATINSKOG JEDRA JE DA IMA MANJE ZANOŠENJE, MOŽE BITI KORIŠTENO EFEKTIVNO KOD MANJEG VJETRA, I OMOGUČUJE BRODU DA PLOVI ŠTO VIŠE PREMA VJETRU OD ČETVRTASTIH JEDARA. ZBOG SVEGA OVOGA, PRONALAZAK OVE VRSTE JEDRA JE VAŽAN DOGAĐAJ.

SUPROTNO OD ČETVRTASTOG JEDRA ĆIJI PRINCIP JE LAKO SHVAČEN, PRINCIP PREDNJEG I STRAŽNJEG JEDRA JE PROFINJEN I ZAHTJEVA TEORETSKO AERODINAMIČNO ZNANJE I VJEŠTINU JEDRENJAI I DAJE MOGUČNOST EKSPERIMENTIRANJA PRI JEDRENJU.

TO JE JEDRO NAJVJEROJATNIJI SLIJED OD ČETVEROKUTNOK DO TROKUTNOG JEDRA KAKO JASNO I UVJERLJIVO TVRDI RICCARD le BARONA BOWEN, ČIJA OPSEŽNA ISTRAŽIVANJA SU POSTAVILA SVE KASNIJE ZNANSTVENIKE U SUMNJU. POČEVŠI SA KVADRATNIM JEDRIMA, POMORCI SU VRLO BRZO OTKRILI DA KADA VJETAR NIJE UVJERLJIVO U KRMU, DA SE EFEKT JEDRENJA MOŽE POBOLJŠATI SA OKRETANJEM JEDRA TAKO DA NJEGOVA OS BUDE OKOMITA NA VJETAR. KAD JE OVA TEHNIKA U KOMBINACIJI SA KOBILICOM I KORMILOM                          ( KORMILARSKIM UREĐAJEM ) UVEDENA POMORAC JE IMAO ŠIRE OPCIJE ZA JEDRENJE U VJETAR. AKO VJETAR DOLAZI VIŠE SA STRANE NEGO SA KRME, OVA TEHNIKA OKRETANJA JEDRA NA JARBOLU POSTAJE MANJE DJELOTVORNA, ALI OPADAJUČI EFEKT MOŽE BITI MALO POPRAVLJEN (ISPRAVLJEN) AKO JE RUB (LUFF) JEDRA POSTAVLJEN PREMA VJETRU. OVO NEČE BITI DOBRO, OSIM AKO RUB JEDRA PREMA VJETRU NE BUDE DRŽAN NATEGNUT, TAKO ĆE REZULTIRATI MNOGO VEĆIM POSTIGNUČEM (VIŠE ČE SE POSTIČI) AKO JE JEDRO NATEGNUTO TAKO DA LANTINA DRŽI VRH JEDRA PREMA DOLJE (SPUŠTENO NATEGNUTO DOLJE) I U VJETAR. POMORCI KOJI SU UPOTREBLJAVALI KVADRATNO JEDRO NA OVAJ NAČIN, BILI SU NA DOBROM PUTU DA OTKRIJU LATINSKO JEDRO. POGOTOVO AKO SU IMALI JEDRA KOJA SU BILA UPOTREBLJAVANA U INDIJSKOM OCEANU, VJEROVATNO KAO SREDNJA STEPENICA ( PRELAZ) OD JEDRA NAZVANOGLUG SAIL. SPECIFIČAN OBLIK LATINSKOG JEDRA KOJI SE UPOTREBLJAVAO U INDIJSKOM OCEANU POBOLJŠAN SA SEKVENCOM ZA DIO KOJI JE OKRENUT U VJETAR (LUFF) NA PREDNJOJ STRANI JE MOŽDA TRAG ORIGINALNOG KVADRATNOG JEDRA.  OVAJ SLIJED SE MOŽE UZETI KAO ISTINIT, MEĐUTIM NE I KAO DOKAZ, I POKUŠAJ REKONSTRUKCIJE ORIGINALA I ŠIRENJE JEDRA MORA OVISITI OD OBJE VRSTE I REDOSLIJEDA.  U STVARI, PACIFIK, JUGOISTOK AZIJE, LATINSKO JEDRO JUGOISTOKA AZIJE RAZVIJALO SE PODRUGOJ LINIJI, KAKO ČE BITI OBJAŠNJENO POSLIJE. USPOREDAN PUT RAZVOJA POKAZUJE DA JELATINSKO JEDRO IMALO NAJMANJE DVA NEZAVISNA ORIGINALA, A MOŽDA I TRI. PACIFIČKI OCEAN, JUGOISTOČNO AZIJSKO LATINSKO JEDRO, SIGURNO IMA ODVOJENO PODRIJETLO OD INDIJSKOG. SADA MOŽE BITI MOGUČE (IAKO MALO VJEROJATNO) DA SE LATINSKOJEDRO MEDITERANA I INDIJSKOG OCEANA ISTO RAZVIJALO NEZAVISNO.

 

                    

 

 

            PITANJE ORIGINALNOSTI ARAPSKOG LATINSKOG JEDRA (DALI JE LATINSKO JEDRO ARAPSKOG PODRIJETLA

 

U RASPRAVI DALI JE LETINSKO JEDRO ORIGINALNO MEDITERANSKO ILI JE SA INDIJSKOG OCEANA I NJEGOVO ŠIRENJE IZ JEDNOG REGIONA U DRUGI, NAJVEĆI JE PROBLEM U PRVENSTVU. OPĆE SUGLASNO RJEŠENJE DA JEDRO SA INDIJSKOG OCEANA IMA PRVENSTVO, NA NESIGURNOM JE TERENU. TO JEDRO JE POZNATO KAO ARAPSKO JEDRO, ŠTO JE PROIZIŠLO IZ EVROPSKIH IZVORA, JER JE DOŠLO DO ENORMNE EKSKALACIJE OVOG JEDRA NA ZAPAD. NEMA NIKAKVIH DOKAZA O LATINSKOM JEDRU NA MEDITERANU DO KASNOG DEVETOG STOLJEĆA POSLIJE K., TJ DVA STOLJEČA NAKON ŠTO SE POJAVILA ARAPSKA FLOTA NA MEDITERANU. U PRILOG BOWELOVIM ARGUMENTIMA DA JE LATINSKO JEDRO PROIZIŠLO ODKVADRATNOG U INDIJSKOM OCEANU, JER JE JEDINO TAMO MOGUĆE DOKAZATI SLIJED TJ. POSTUPNO PRELAŽENJE I KVADRATNOG JEDRA U LATINSKO JEDRO. DOK U MEDITERANU NEMA NIKAKVOG DOKAZA KOJI BI POTVRDILI POSTUPNI PRELAZAK IZ KVADRATNOG JEDRA NA LATINSKO. OVIME SE PODRAZUMJEVA DA JE LATINSKO JEDRO UVEZENO IZ INDIJSKOG OCEANA. U STVARI NAVELIKO SE SMATRA DA JE LATINSKO JEDRO, JEDRO ARAPSKIH POMORACA NA ČEMU SU DOPRINIJELI NAVELIKO MUSLIMANI SVOJOM ESKALACIJOM NA MEDITERANU, STOGA SE TO JEDRO NEFORMALNO ZOVE ARAPSKO JEDRO TJ. PORIJEKLOM ARAPSKO. MEĐUTIM POSTOJE VELIKE PREPREKE I POTEŠKOČE U POVEZIVANJU TOG JEDRA KAO STAROG – ANTIKOG ARAPSKOG JEDRA. PREMA STARIM IZVORIMA ARAPI SU SE BAVILI TRGOVINOM U INDIJSKOM OCEANU I CRVENOM MORU PUNO PRIJE ISLAMA. NEZNA SE DALI SU BILI TRGOVCI ILI POMORCI I NEMA NIKAKVOG DOKAZA DA SU UPOTREBLJAVALI LATINSKO JEDRO. BOWEN PODRŽAVA MIŠLJENJE DA JE INDIJSKI OCEAN ORIGINALNI IZVOR LATINSKOG JEDRA I ODBACUJE TVRDNJU DA JE TO ARAPSKO DJELO. ON MISLI DA SU ARAPI PREKASNO DOŠLI NA MORE DA BI MOGLI IZMISLITI OVAKVO JEDRO I DA SU ONI NAUČILI ILI NASLIJEDILI POMORSKO ZNANJE OD PERZIJANACA KOJI SU IMALI DOVOLJNO POMORSKOG ZNANJA ZA PLOVIDBU DO JEMENA U SEDMOM STOLJEĆU. KAD SU ARAPI POČELI PLOVITI ONI SU POSUDILI JEDRA I PUNO TOGA OD PERZIJANACA, ZAJEDNO SA POMORSKIM RIJEČNIKOM. TADA SU ARAPI SVOJIM POSREDOVANJEM TO JEDRO DONIJELI U MEDITERAN. PRVO SAZNANJE O TOM JEDRU U MEDITERANU DATIRE OD DEVETOG STOLJEĆA. KAKO BILO, OVA TVRDNJA DA SE LATINSKO JEDRO POJAVILO NA MEDITERANU U DEVETOM STOLJEĆU I OPĆE JE MIŠLJENJE DA NIJE NI PUNO PRIJE NI PUNO KASNIJE OD TOGA. MOGLO BI SE PRETPOSTAVITI DA JE LATINSKO JEDRO DOŠLO U MEDITERAN U SEDMOM STOLJEĆU PERZIJANSKOM ŠIRENJEM TJ. PRODOROM NA MEDITERAN. AKO JE JEDRO UVEDENO U PERZIJSKOM ZALJEVU, ONDA JE TO MOGLO BITI PREMA BOWENU U SVAKO VRIJEME U DRUGOM MILENIJU PR.C. AKO JE ŠIRENJE JEDRA U MEDITERAN ČINJENICA, ONDA ONDA SE TO MOGLO DOGODITI U SVAKO DOBA U TOM RASPONU. TAKOĐER VJEROJATNO MOŽE BITI I VRIJEME PERZIJSKOG OSVAJANJA CIPRA I EGEJSKOG MORA U ŠESTOM STOLJEĆU PR.C. ILI HELENIK PERIOD POSLIJE OSVAJANJA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG (VELIKOG), KOJI JE DOŠAO DO PERZIJSKOG ZALJEVA I DO INDIJSKOG OCEANA U ČATVRTOM STOLJEĆU PR. C.

VRLO TEŠKO JE REĆI ŠTO JE ZAPRAVO ISTINA, JER NE POSTOJI NIKAKVI ČVRSTI DOKAZ DA JE LATINSKO JEDRO ORIGINALNO IZ INDIJSKOG OCEANA. U STVARI NE POSTOJE NIKAKVI DOKAZI DA JE POSTOJALO LATINSKO JEDRO U INDIJSKOM OCEANU PRIJE DOLASKA PORTUGALACA.

NAJVJEROJATNIJE JE DA JE NAJPRIJE (POSLIJE KVADRATNOG) BILO JEDRO TIPA LUG I DA SE LATINSKO JEDRO RAZVILO IZ NJEGA, BILO NA MEDITERANU ILI NA INDIJSKOM OCEANU. USPRKOS ISCRPNIM ISTRAŽIVANJIMA GEORGEA F. HOURANIA I USPRKOS PRIVLAČNOSTI OVIH PRETPOSTAVKI NIJE PRONAŠAO PISMENE NI SLIKOVITE DOKAZE DA JE NA ZAPADNOJ STRANI INDIJSKOG OCEANA POSTOJALO BILO KAKVO JEDRO PRIJE PETNAESTOG STOLJEČA. ON JE IPAK ZAKLJUĆIO DA JE LATINSKO JEDRO KARAKTERISTIČNO ARAPSKO I DA SE UPOTREBLJAVALO U NJIHOVOM REGIONU. ZA PRETPOSTAVITI JE DA SU ARAPI UPOTREBLJAVALI ISTO JEDRO U STARA VREMENA. U LITERATURI SE SPOMINJE DA SU SE VIDJELI BRODOVI SA JEDROM SLIČNOIM KITOVOJ PERAJI. HOURANI OVO UZIMA KAO DOKAZ, TUMAĆI I SUGERIRA DA JE OVO DOKAZ DA JE LATINSKO JEDRO BILO PRIJE KVADRATNOG. MEĐUTIM POŠTO KITOVI NEMAJU LEĐNU PERAJU ONDA JE OVO VIŠE STVAR PRETPOSTAVKI. NAJVIŠE SE SPOMINJE JEDRO TIPA LUG (UZDUŽNO JEDRO) KOJE IMA OMJER PREDNJE I STRAŽNJE STRANE 3:4 ILI 10:13.5. OVO JEDRO JE VIŠE KVADRATNO NEGO LATINSKO. POSLIJE JE BOWEN SUGERIRAO DA JE OVO JEDRO STEPENICA PREMA LATINSKOM JEDRU. OVO JE NEKAKO I POTVRDA DA SU ARAPI ŠIRILI LATINSKO JEDRO. U SVAKOM SLUČAJU IDEJA DA SU PUSTINJSKI LJUDI UVELI NOVO JEDRO U POMORSKOM PROMETU JE SUMLJIVA I ZAHTJEVA DETALJAN PREGLED. KOLIKO SU ARAPI DOPRINJELI POMORSKOJ POVIJESTI OVISI O TOME ŠTO JE TO DEFINICIJA „ARABS“ TJ. ŠTO SE MISLI POD IZRAZOM „ARAP“. TRADICIJSKI ARAPE SE SMATRA VJEŠTIM POMORCIMA I UZIMA IH SE KAO VJEŠTE I PRAKTIČNE POMORCE I TEORETIČARE U NAVIGACIJI. OVO MOŽE BITI I NEISPRAVNO AKO MISLIMO NA ARAPE KAO PUSTINJSKE BEDUINE, KOJI SU IZAŠLI IZ ARAPSKOG PLATOA U SEDMOM STOLJEĆU PO.C. I POSLIJE PRENOSILI TO ZNANJE NA ZAPAD, ONDA JE TO ZLOUPOTREBA. U TO VRIJEME SU NA MEDITERANU BILI GRCI, LJUDI SA SJEVERA, FRANCI ITD. ARAPSKI POMORSKI RIJEČNIK PROIZLAZI IZ PERZIJSKOG I ARAPSKI BRODOVI SU SE TADA GRADILI U INDIJI.

U DODATKU O POMORSKIM VJEŠTINAMA, IZMEĐU OSTALOG ČINI SE NORMALNO DENACIONALIZIRATI I OPISATI LATINSKO JEDRO, ŠIVANE BRODOVE, MONSUNSKU STRATEGIJU JEDRENJA (NAKNADNO PRIORITETNO GRČKO) JEDNOSTAVNO KAO ZAPADNO AZIJSKO, ARAPSKO OSVAJANJE INDIJSKOG OCEANA I MEDITERANA, NIJE BAŠ ZADOVOLJAVAJUČE BILO PUTEM TRGOVINE ILI RATA  AKO SU ONI U TO DOBA BILI DIO MEDITERANSKO CIVILIZACIJE, BILI SU KAO MUSLIMANI. U TO DOBA JE MEDITERAN BIO UGLAVNOM POD KONTROLOM KRŠČANA. OVI LJUDI SU POZNAVALI LATINSKO JEDRO PRIJE NEGO SU POSTALI ARAPI MUSLIMANSKOG GOVORA.   

OVO SIGURNO BACA SUMNJU NA TO DA SU ARAPI IZMISLILI LATINSKO JEDRO I NA TO DA SU GA ONI RAŠIRILI PO MEDITERANU. PREMA OVOME ARAPI SIGURNO NISU BILI TI KOJI SU DOVELI LATINSKO JEDRO U EVROPU. U SUPROTNOM LATINSKO JEDRO IMA NEPREKIDNU UPOTREBU NA MEDITERANU VIŠE OD 1500 GODINA PRIJE TOGA NEGO ŠTO SU GA POČELI UPOTREBLJAVATI PORTUGALCI ZA PLOVIDBU PO ATLANTIKU.

 

 

 

 

 

 MEDITERANSKA SVJEDOČENJA

PREMA SVEMU ŠTO SMO UPOZNALI DO SADA MOŽE SE ZAKLJUČITI DA JE LATINSKO JEDRO TJ. OVAJ NAČIN JEDRENJA ORIGINALNO MEDITERANSKI, GDJE OPET NEDOSTAJE POVEZNICA IZMEĐU KVADRATNOG I TROKUTNOG JEDRA. TA VEZA JE MOŽDA BILA KVADRATNO JEDRO SA KONOPIMA (BRAILED QVADRAT SAIL) KOJI IDU OD DONJEG RUBA JEDRA, DO VRHA JEDRA,PREKO GORNJE LANTINE DO PALUBE. POMORCI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO SAVIJALI LANTINU PREMA PRAMCU BRODA, TAKO DA SU JE PRILAGOĐAVALI SA KONOPIMA (BRAILED). PROCES JE SLIČAN PRILAGOĐAVANJU HORIZONTALNIH VENECIJANSKIH ZAVJESA.

OVO JE BILO VAŽNO OTKRIĆE KOJE JE POMORCIMA OMOGUČAVALO NAMJEŠTANJE TJ. PRILAGOĐAVANJE JEDRA (POVRŠINE JEDRA), SKRAČIVANJE JEDRA, OVISNO O SMJERU I JAČINI VJETRA.

NA OVOM RODU WIKINŠKI TIP BRODA) SE VIDE KONOPI KOJI SU SLUŽILI ZA NATEZANJE LANTINE I KONOPČIĆI ZA SKRAĆIVANJE JEADRA.

NAGINJANJEM VJETRA NA JEDNU STRANU MOŽE SE POVEČATI EFIKASNOST JEDRENJA. ARISTETELOVA OPASKA SUGERIRA DA SE JEDRO SAVIJENO DJELOMIČNO NA JEDNU STRANU U UZDUŽNOM POLOŽAJU UPOTREBLJAVALO U ČETVRTOM STOLJEĆU PRIJE K. OVA TEZA POTVRĐUJE IZGUBLJENU VEZU, ŠTOVIŠE CASSON TVRDI DA SU SAMO GRKOROMANSKI POMORCI UPOTREBLJAVALI SISTEM VERTIKALNIH KONOPA I DA SAMO U OPISANOM STANJU ČETVEROKUTNO JEDRO MOŽE SLIČITI LATINSKOM JEDRU. DA JE LATINSKO JEDRO POSTALO IZ KVADRATNOG KOJE JE BILO NATEGNUTO NA JEDNU STRANU IZGLEDA POŠTENO I FER I BILO BI DOSLJEDNO I PODUDARALO BI SE SA TROKUTNIM JEDROM, KOJE JE UČVRŠĆENO NA DUGOJ LANTINI, A VRH JE UČVRŠĆEN NA PRAMCU BRODA.

CASSONTVRDI DA JE MEDITERANSKO LATINSKO JEDRO(MEDITERAN LATEEN) IMALO PRVENSTVO I DA JE BILO PRISUTNO SVUGDJE (DA SE ŠIRILO) USLIJED VELIKE PRISUTNOSTI ARAPA. VELIKA JE MOGUČNOST DA JE OVO JEDRO NASTALO NA SJEVERNOM EGEJSKOM MORU KAO EPIGRAPHSKOM PRIORITETU. TOMBSTON JE PRONAŠAO PRISUTNOST LATINSKOG JEDRA U RANOM DRUGOM STOLJEĆU PO.K. DRUKČIJE, PREDNJE I STRAŽNJE JEDRO(NE LATINSKO) JE BILO U UPOTREBI U DRUGOM STOLJEČU PRIJE KRISTA. PUNO PRIMJERA OVAKVOG JEDRA JE PREMA CASSONU DOŠLO IZ SJEVERNOG EGEJSKOG MORA. MORA KOJE JE GEOGRAFSKI TAKO SMJEŠTENO DA JE KAO STVORENO ZA UČENJE JEDRENJA. OVO JEDRO SE MOŽE VIDJETI NA GRAFITIMA U ALEKSANDRIJSKOM MAUSOLEUMU. PREMA LUCIANU BACHU, NAKRIVLJENA LANTINA SE UPOTREBLJAVALA SA KVADRATNIM JEDRIMA KAO PRETHODNICA PRAVOM LATINSKOM JEDRU. ON TVRDI NA JE LATINSKO JEDRO BILO U UPOTREBI U TREĆEM STOLJEĆU PRIJE KRISTA

OVAKVE TVRDNJE STAVLJAJU LATINSKO JEDRO U UPOTREBU TISUČU GODINA RANIJE, PREMA TOME NIJE MOGLO BITI IZMIŠLJENO OD ARAPA ZA VRIJEME MUSLIMANSKE ERE. MANJE VIŠE U ŠESNAESTOM STOLJEČU JE PRVI PUT PRIKAZANO ADAPTIRANO LATINSKO JEDRO ZA UPOTREBU OD PORTUGALACA, I OD TADA JE U STALNOJ UPOTREBI. TO POKAZUJE DA NISU SAMO ARAPI PRENOSILI TO ZNANJE. U DRUGOM STOLJEČU NA MOZAIKU JE PRIKAZANO ČETVEROKUTNO LATINSKO JEDRO A U ČETRVTOM STOLJEČU NA MOZAIKU JE PRIKAZANO TROKUTNO.

LATINSKO JEDRO SE NIJE BAŠ PUNO UPOTREBLJAVALO NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA U STARA VREMENA, ALI NA RATNIM BRODOVIMA, POSEBNO DUGIM GALIJAMA, RAVNIH STRANA KOJE SU IMALE VESLA KAO GLAVNI POGON, UPOTREBLJAVALA SU SE TROKUTNA JEDRA, KAKO ZA VRIJEME RIMSKOG CARSTVA, TAKO I ZA VRIJEME BIZANTA TJ BIZANTSKOG PERIODA. PREMA PROKUPISU, ZA VRIJEME VANDALSKIH RATOVA (ŠESTO STOLJEČE), POJAVLJUJE SE GORNJI KUT JEDRA, IMA SE PREDOSJEČAJ DA JE TO MOGLO BITI LATINSKO JEDRO. RATNI BRODOVI ITALIJANSKIH GRADOVA-DRŽAVA SU DIREKTAN POTOMAK RIMSKIH RATNIH GALIJA OD PRIJE VIŠE OD TISUĆU GODINA. STRUKTURNO, FORMALNO I PO OPREMI JEDRA, ONE SE NISU MIJEMJALE DEVE STOLJEČA. PREMA TOME LATINSKO JEDRO SE POJAVILO NA MEDITERANU, PRIJE INVAZIJE MUSLIMANA NA MEDITERANSKE OBALE. MEĐUTIM TO NIJE DOKAZ DA MUSLIMANI NISU IMALI LATINSKO JEDRO. ZNAMO DA SU ARAPI SUDJELOVALI U TRGOVINI SA ISTOČNOM AFRIKOM U PRVOM STOLJEČU POSLIJE KRISTA I SA DRUGIMA U REGIONU PERZIJSKOG ZALJEVA, ŠTO JE ZABILJEŽENO U TREČEM STOLJEĆU POSLIJE KRISTA, MEĐUTIM SUDJELOVALI SU SAMO U LOKALNOJ PLOVIDBI. U ŠESTOM STOLJEĆU SU TRGOVALI SA SRI LANKOM, SVE SJEVERNO OD TOGA JE BOLO REZERVIRANO ZA PERZIJANCE TJ. ZA PERZIJSKOG GOVORNOG PODRUČJA. TU NIJE BILO GOVORA O ARAPIMA. AKO SU ARAPI BILI POMORCI, ONDA SU TO BILI JUŽNI ARAPI. SJEVERNI ARAPI I ARAPI IZ PUSTINJE SE SIGURNO NISU BALILI POMORSTVOM. KAD SU ARAPI KRENULI PREMA MEDITERANU, ONI SU TO NAPRAVILI U BIZANTSKIM GALIJAMA, GRAĐENIM I OPREMLJENIM OD ALEKSANDRIJSKIH COPTA, KOJI SU TO RADILI NA SVOJ NAČIN. S OVIM BRODOVIMA SU ONI DOBILI PRVU POMORSKU BITKU KODDTHAT-AL-SAWARI-a 655 GODINE. HOURANI PRETPOSTAVLJA DA SU JEDRA NA OVIM GALIJAMA BILA KVADRATNA I SMATRA DA LATINSKO JEDRO TADA NIJE BILO U UPOTREBI NA MEDITERANU ( NIJE BILO POZNATO) U NAJMANJE JOŠ DVA STOLJEĆA. MEĐUTIM CASSON I DRUGI MISLE DA JE LATINSKO JEDRO BILO U UPOTREBI KAO POMOČNO JEDRO I PRIJE TOGA, POGOTOVO NA TIPOVIMA BRODOVA KAO ŠTO SU BIZANTIJSKI DROMONES. SMATRA SE DA SU ARAPI NAUČILI SVE O BRODOVIMA OD COPTA, POGOTOVO NA MEDITERANU. LATINSKO JEDRO NIJE ZAOBIŠLO NI TALIJANSKE TRGOVAČKE BRODOVE. U PRVIM STOLJEČIMA DRUGOG MILENIJA. GLAVNI BRODOVI NA MEDITERANU BRODOVI PO OBLIKU SU BILI ZDEPASTI, KOJI SU VUKLI PODRIJETLO OD RIMSKIH ONARARIJA. U TO VRIJEME ONI SU PREŠLI NA LATINSKO OPREMLJENE BRODOVE SA TRI JARBOLA. TI SU BRODOVI BILI PRAKTIČNO ISTI KAO KASNIJE PORTUGALSKE GALIJE, NARAVNO ADAPTIRANE OD ARAPA. POŠTO ARAPI NIKAD NISU BILI GLAVNI POMORCI NA MEDITERANI (NIKAD NISU IMALI PREVLAST), TEŠKO DA SU ITALIJANI PREUZELI LATINSKO JEDRO OD NJIH. PREMA TOME PRENOS LATINSKOG JEDRA NA ATLANTIK SU VJEROJATNO NAPRAVILI ITALIJANI A NE PORTUGALCI. U ČETRNAESTOM STOLJEĆU NA SCENU DOLAZI NOVI BROD (TRGOVAČKI) NAZVAN „VELIKA GALIJA“ PRVE TALIJANSKE RATNE GALIJE SU IMALE JEDAN JARBOL SA LATINSKIM JEDROM. POSLIJE JE DODANO DRUGO JEDRO SA MALIM KVADRATNIM JEDROM NA VRHU, KOJE SE POKLAPALO SA LATINSKIM. KOMBINACIJA OVOG JEDRA USPJEŠNO JE SPROVEDENA NA VENECIJANSKIM I ĐENOVEŠKIM GALIJAMA U ČETRNAESTOM STOLJEĆU. OVI BRODOVI SU BILI UGLAVNOM TRGOVAČKI. KOMBINACIJOM OVIH BRODOVA I OKRUGLIH BRODOVA DOBIO SE ISTAKNUTI PROIZVOD, ŠIRI I DUŽI OD RATNOG BRODA, I BRŽI OD OKRUGLOG BRODA. IMALI SU DVA ILI TRI JARBOLA OPREMLJENA S LATINSKIM JEDROM I SA VESLIMA KAO POMOČNIM POGONSKIM SREDETVOM. VELIKE GALIJE SU BILE POPULARNE OD ČETRNAESTOG DO ŠESNAESTOG STOLJEĆA, KARAVELE SU SE RAZVILE U ŠESNAESTOM STOLJEĆU A ISTISNUTE SU U ŠESNAESTOM STOLJEĆU. ZA VRIJEME EKSPANZIJE LATINSKOG JEDRA NA MEDITERANU I TALIJANSKIH GRADOVA-DRŽA (VENECIJA, GENOVE), KVADRATNO JEDRO JE NA MEDITERANU GOTOVO NESTALO. POVRATAK KVADRATNOG JEDRA DOGODIO SE DOLASKOM POMORACA SA SJEVERA EVROPE U ČETRNAESTOM STOLJEĆU. NA POJEDINIM BRODOVIMA SE UVAĐAO POMOČNI JARBOL NA KOJEM JE BILO LATINSKO JEDRO, KAO STO SU KARAKE, KOJE SU BILE EKVIVALENT PORTUGALSKOM BRODU „KARAVELA ROTONDA“. I JEDAN I DEUGI BROD SU BILI BRODOVI VELIČINE GALIJE BEZ VESALA. PREMA OVOME JE JASNO DA ARAPI NISU BILI TI KOJI SU UVELI LATINSKO JEDRO NA MEDITERAN. ČINJENICA JE DA SU ARAPI NA MEDITERANU I INDIJSKOM OCEANU UČILI JEDRITI SA LATINSKIM JEDROM OD ONOGA TKO JE TAMO BIO PRIJE NJIH.

 

 

  LATINSKO JEDRO NA ISTOKU:

 

ZA VRIJEME PRVOG EVROPSKOG KONTAKTA TJ. KONTAKTA EVROPSKIH POMORACA SA JUGOISTOČNOM AZIJOM, TRGOVINA SA INDIJOM I ZAPADOM SE VEČ DOBRO RZVIJALA SKORO TISUČU GODINA. MUSLIMANIMA JE U TRGOVINI PRETHODILA INDIJA I PERZIJA. ONI SU U STVARI PRETHODILI MUSLIMANIMA KOJI SU POHODILI SRI LANKO U ŠESTOM STOLJEĆU, S NJIMA JE U MEĐUSOBNOJ TRGOVINI UČESTVOVALA I KINA. JEDRO KOJE JE SIGURNO LATINSKO VIĐENO JE IZREZBARENO NA KAMENU U MJESTU BAROBUDUR NA JAVI U OSMOM I DEVETOM STOLJEĆU POSLIJE KRISTA. DALI JE TO JEDRO BILO AUTOHTONO DOMAĆE NIJE POZNATO. TRADICIJA JEDRENJA JE U OVOJ REGIJI POZNATA PUNO PRIJE OVOGA U TZV. AUSTRALOINDONEZIJANSKOJ KOLONIZACIJI REGIJE PRIJE ČERIRI TISUĆEGODINA OD LJUDI. KARAKTERISTIČNI BRODOVI SU BILI SPLAVI I ČAMCI KOJI SU BILI POSEBNO GRAĐENI PROTIV PREVRTANJA. NEPOTOPIVI KANUI SU IM OMOGUČAVALI PLOVIDBU DO INDIJE, CIJELOG INDIJSKOG OCEANA, MADAGASKARA I ISTOČNO DALEKO U PACIFIČKI OCEAN, HAVAJE, NOVI ZELAND, ISTOČNE OTOKE I SVE DO JUŽNE AMERIKE.

KAO U EGEJSKOM MORU TAKO I U OVOM REGIONU TJ. U JUGOISTOČNO AZIJSKOM ARHIPELAGU, RAZVEDENOST OBALE, MNOŠTVO OTOKA, ZAZLIČITI VJETROVI, POVEZANOST RAZLIČITIH KULTURA NA TIHOM OCEANU, PRIRODNO JE STVORENA PRIRODNA KLIMA ZA RAZLIČITIM VRSTAMA JEDRENJA I UPOTREBU RAZLIČITIH VRSTA JEDARA. KVADRATNO JEDRO NIJE BAŠ OD VELIKOG ZNAČAJA BEZ OBZIRA NA NADMOČNOST KINE NA OVOM PODRUČJU. KVADRATNO JEDRO JE BILO VRLO MALO U UPOTREBI, BILO KINESKOG ILI MEDITERANSKOG TIPA (OBLIKA). VRSTA KVADRATNOG JEDRA KOJA SE UPOTREBLJAVALA JE BILO JEDRO KOJE JE VISILO NA HORIZONTALNOJ LANTINI ILI PRIČVRŠĆRNO IZMEĐU DVA VERTIKALNA JARBOLA. DALI JE TO BILO POVIJESNO JEDRO ILI JEDRO KOJE JE PROIZIŠLO OD NJIH, NEZNA SE. NAJJEDNOSTAVNIJE JEDRO JE OBIČNO ONO KOJE SE NAJVIŠE UPOTREBLJAVA, KOJE JE VJEROJATNO I NAJSTARIJE. OVO JEDRO SE NIJE MOGLO ODRŽATI JER JE BILO SLABO U SVAKOM POGLEDU I NIJE GA PODRŽALA NI JEDNA STRANA, NAJPRIJE SE SPOMINJALO KAO „SPRIT SAIL „JEDRO ČAMACA SA PACIFIČKOG OCEANA. OVO JE VRLO VARLJIV TERMIN (IZRAZ). U EVROPSKOJ JEDRILIČARSKOJ (POMORSKOJ) TRADICIJI PREDSTAVLJA JEDRO PODUPRTO SA „SPRIT“ (LANTINOM) KOJA IDE PREKO JEDRA DIJAGONALNO. OVO JE NAJRANIJI DOKUMENT O PREDNJEM I STRAŽNJEM JEDRU NA ZAPADU. UPOTREBA OVOG IZRAZA KOJA SE KORISTI ZA POTPUNO DRUGO JEDRO NAŽALOST, ALI ONA JE TOLIKO UKORIJENJENA DA JE NIJE MOGUČE MIJENJATI. VAŽNA STVAR ZA OCEANIU I JUGOISTOČNU AZIJU JE TA DA JE „SPRIT SAIL“ BIO I OSTALO JEDRO BEZ JARBOLA. JEDRO JE BILO ALI NE I UVIJEK VEZANO ZA PODUPIRUČE LANTINE. SVAK LANTINA(„SPAR“) JE PODUPRTA-POVEZANA SA „GUY“ KONOPIMA I KAD JEDNO TREBA BITI SPUŠTENO , SVE SE SPUST TJ. PADNE DOLJE.                                                                                                     

                                                                        

TAKVO JEDRO JE U FUNKCIJI KAO KVADRATNO JEDRO, UGLAVNOM JE „V“ OBLIKA. „SPARS“-LANTINE ZAJEDNO ULAZE U ISTU RUPU (BAZU) TJ. USKU RUPU NA CANOU. EVOLUCIJA PREDNJEG I STRAŽNJEG JEDRA OD (IZ) OVOG PRIMITIVNOG JEDRA JE MALO VJEROJATNA. ZAISTA OVO JEDRO SE LAKO POSTAVI NAPRIJED I NATRAG U KANU ILI POSTAVI KAO POPREČNO. OVO ĆE BITI OSTVARENO SAMO KOD ISKUSNIH POMORACA. OVAKVO JEDRO JE STVARALO NESTABILNOST KOD KANUA I MORALI SU IZMISLITI NAČIN KAKO NAPRAVITI KANU STABILNIM I IZMISLILI SU DODATAK TJ. „OUTRIGGER“ –DODATNI DIO KOJI JE BOČNO POSTAVLJEN I SPOJEN SA TRUPOM KANUA. SA OVIM SU POSTIGLI STABILNOST I OSIGURALI KANU OD PREVRTANJA. OVA IZVEDBA JE NEVJEROJATNO DOBRA ZA MALE SPLAVI I JEDINSTVENA U IZVEDBI, ZAMISLI I TEHNOLOGIJI. KAKO JE PROLAZILO VRIJEME, LJUDI U KANUIMA SU OSVAJALI VELIKE PROSTORE I ŠIRILI SE PO CIJELOM PACIFIKU. NA NEPOTOPIVIM KANUIMA. OSNOVNO JEDRO SE PRILAGOĐAVALO PREMA POTREBAMA LOKALNOG STANOVNIŠTVA. U NEKIM SREDINAMA KAO ŠTO SU HAVAYI, JEDNA LANTINA (PODUPIRUĆI STUP ZA JARBOL) POSTAO JE TANJI, VISOĆIJI I VERTIKALNIJI, TAKO DA JE SVE VIŠE NALIKOVAO NA JARBOL.  PODUPIRUĆI STUP RADIO JE KAO NAKRIVLJENA LANTINA ( VODORAVNA-BOOM), I JEDRO MOŽE SVEJEDNO BITI UPOTREBLJENO KAO KVADRATNO ILI PREDNJE I STRAŽNJE, SLIČNO IZVRNUTOM MODERNOM JEDRU KAO ŠTO JE „MARKONI“ ILI „GAF“ SAIL TJ. JEDRO TIPA „GAF“. TAKO DUGO DOK JE JEDRO BILO VEZANO ZA (NA) VERTIKALNI STUP, MEĐUTIM STUP JE TEHNIČKI POSTAO SPAR-STUP A NE JARBOL.

SLIJEDEĆI STEPEN EVOLUCIJE BILA JE ZAMJENA OVOG STUPA JARBOLOM, TAKO DA GA NIJE BILO POTREBNO SPUŠTATI DOLJE KAD SE SPUŠTALO JEDRO. JEDRO JE I DALJE BILO PODUPRTO (VEZANO) SA DVIJE LANTINE ALI SADA JE JEDNA LANTINA BILA VEZANA ZA JARBOL. TO JE BILO VELIKO OLAKŠANJE KOD DIZANJA I SPUŠTANJA JEDRA I POJEDNOSTAVLJENJE NAMJEŠTANJA KOJE JE OVISILO O VJETRU. KASNIJI RAZVOJ JE BIO PRILAGOĐAVANJE OBLIKA JEDRA, DODAJUĆI DODATNU VISINU RADI VEĆE EFIKASNOSTI, ALI I SUŽAVANJEM PA JE NALIKOVALO NA RAKOVA KLIJEŠTA. ZA IZBJEĆI NESTABILNOST, CENTAR JEDRA  SE PODIGAO MALO VIŠE. OVAKO UREĐENA JEDRA SU SE NA POLINEZIJI ZVALA „KANDŽA“. OVA INOVACIJA JE POGOTOVO UZELA MJESTO POSLIJE POLINEZIJSKIH OSVAJANJA, A KAKO JE PRIKAZANO U DISTRIBUCIJI JEDARA, KOJA JE IŠLA SVE DO DRUŠTVENIH OTOKA I MARAQUESHIH OTOKA. HAVAJSKO JEDRO JE BILA ČISTA VARIJANTA I

VJEROJATNO PREDSTAVLJA PRIJAŠNJE FORME I U SVEMU IH JE NADMAŠILA. NA DRUŠTVENIM OTOCIMA OVO JEDRO JE BILO UPOTREBLJAVANO U CIJELOJ ZAJEDNICI-REGIONU ZA VRIJEME DOLASKA EVROPLJANA U OSAMNAESTOM STOLJEĆU.                                                                                                                                 JEDRA NAMALEZIJI (POSEBNO MAILU) SLIČNA SU HAVAJSKOJ VERZIJI I ČESTO SE TUMAĆE KAO PRIMJER DIFUZIJE TJ. ŠIRENJA. OVOME TUMAČENJU BI TREBALO PRIĆI OPREZNIJE I I KONTAKTIRATI DIREKTNO JER PO SVEMU SE MOŽE TUMAČITI KAO POSEBNU RELIKVIJU ILI ARTEFAKT.                                                                                                      

NE POSTOJI NIKAKVA PISANA POTPORA O RAZVOJU – INOVACIJI OVOG JEDRA, KAO ŠTO SU: POVEČANJE SNAGE ISKORISTIVOSTI SA VEČOM VISINOM, ILI BILO KAKVI ZNAKOVI KONTROLE SA REZANJEM JEDNOG DIJELA JADRA, KAO EKSPERIMENT LJUDI K0JI SU VEĆ IMALI TAKVO JEDO ILI SE S NJIME SLUŽILI (JEDROM „V“ OBLIKA).

JEDRO IZ OCEANIJE SE RAZVIJALO DRUGIM PUTEM. U JUGOISTOČNOJ AZIJI NAKON  PRVOTNE RAŠIRENOSTI LJUDI NA NEPOTOPIVIM KANUIMA PREKO CIJELOG PACIFIKA. SREDNJI STUPANJ U OVOM SLUČAJU NIJE BILA INOVACIJA POSTAVLJANJE JARBOLA KAO POTPORNJA JEDRA, NEGO DODATAK POTPORE(PROP). VISEČA JEDRA „V“ OBLIKA SA VELIKIM DRŽAČIMA SU BILA POKUŠAJ ZA POKRETANJE TEŽE NAKRCANIH BRODOVA. U ISTIO FAZI, POMORCI SU USTANOVILI DA POVEČAVAJUĆI VISINU VERTIKALNOG JEDRA, PREMJEŠTA SE CENTAR VISINE PREMA GORE, IZNAD BRODA, ŠTO POVEČAVA NESTABILNOST (SMANJUJE STABILNOST) I STVARA POTEŠKOĆE PRI UPRAVLJANJU. NEKI SU OVAJ PROBLEM RJEŠAVALI RADUCIRAJUĆI POVRŠINU JEDARA PREMA VRHU, ALI INDONEŽANI (OVO JE RADI BOLJEG IDENTITETA IMENA OVI LJUDI) USTANOVILI SU DA SE SNAGA MOŽE POVEČATI I DA SE CENTAR JEDRA MOŽE SNIZITI AKO VRH JEDRA NAGNEMO NATRAG TAKO DA DONJI DIO POMAKNEMO NAPRIJED U KANUU, I DA LANTINE PODUPIRU STRANE JEDRA I DA TAKO POSTANU FUNKCIONALNE DOLJE I GORE (GORNJA I DONJA LANTINA). OVAJ PROIZVOD JADRA A.P.HADDON I JAMES HORNELL NAZIVAJU PROTO –OCEANIK LATINSKO JEDRO, KOJE SU  UPOTREBLJAVALI U VRIJEME DOLASKA EVROPLJANA. SA OVIM JEROM ONI SU JEDRILI I USPOSTAVLJALI KONTAKTE  SVE DO TONGE I SAMOE.

U TO VRIJEME  SLIJEDEĆI RAZVOJ BIO JE PROCES PRILAGODBE „CANTED MAST“ . OVAJ JARBOL  JE U FORMI I FUNKCIJI ISTISKAO „PROP“ –TO JE JEDINSTVEN „PROP“ UVEČAN ALI SA JEDROM KOJI JE OGRANIČEN UŽETOM ZA PODIZANJE JEDRA KOJE PROLAZI IZNAD NASTAVKA NA GLAVI JARBOLA PREMA CENTRALNOJ TOČKI NA GORNJOJ LANTINI.

FORMA OVOG JARBOLA JE VRLO PROFINJENA I EFIKASNA. OVA FORMA BILA JE NA OTOCIMA MIKRONEZIJE , GDJE SE UPOTREBLJAVA ZA UTRKE KANUA KOJI IMAJU IZNENAĐUJUUI BRZINU, ZA EVROPSKE POMORCE. OVI KANUI NA VELIKIM UDALJENOSTIMA MOGU POSTIĆI BRZINU I DO SEDAM ČVOROVA. HADDON I HORWEL NAVODE DA JE BRZINA KANUA SA OTOA FIJI OKO DVANAEST ČVOROVA SA UKRCANIH DVJESTO OSOBA.

IMA DVIJE STEPENICE U RAZVOJU LATINSKOG JEDRA UOCEANIJI.

PRVO: JEDRO JE IZUMLJENO NEGDJE NA INDIJSKOM ARHIPELAGU, NEZNA SE TOČNO KADA, ALI SIGURNO KASNIJE OD POLOVINE DRUGOG MILENIJE PRIJE KRISTA. OVO JEDRO JE PRIHVAČENO I RAŠIRILO SE OD INDONEZIJE PREMA SJEVEROZAPADU PREMA MIKRONEZIJI, GDJE JE PRIHVAČENO I POSTALO UNIVERZALNO. ODAVDJE JE RAŠIRENO PREMA JUGU, PREMA GILBERTSKIM OTOCIMA, PREMA ZAPADNOJ POLONEZIJI I DJELU MELANEZIJE. NA OBA MJESTA DOŠLO JE NA POSTOJEĆE BRODOVE I BRODOVE SA STAROM VRSTOM JEDARA. KASNIJE JE NA NEKIM MJESTIMA U MIKRONEZIJI PROP ZAMJENJEN JARBOLNIM JEDROM, MIJENJAJUĆI I TRUP KAKO BI SE KONTROLIRALA JAKA SNAGA VJETRA, NORMALNO KORISTILI BI SE I DRUGE NOVE TEHNIKE.

POSLIJEDNE PROMJENE SU SE DOGODILE U ZAPADNOJ POLINEZIJI DOLASKOM EVROPLJANA U OSAMNAESTOM STOLJEĆU.

NA OTOKU I ARHIPELAGU FIJI GRADILI SU SE NAJVEĆI BRODOVI NA CIJELOM PACIFIKU, ALI NAJVIŠE SU TE BRODOVE UPOTREBLJAVALI NA OTOČJUTONGA . NOVA TEHNOLOGIJA SE PROŠIRILA NA JUŽNU MALEZIJU TE NA ARHIPELAG TUAMOTO NA DALEKOM ISTOKU, UMALO POSLIJE TOGA NA COOK ISLAND (MANIHIKI),  NOVA VRSTA JEDRA JE PRIHVAČENA, ALI U TOM PO DRVU SIROMAŠNOM PODRUČJU, STARI CANOI DVOTRUPCI BILI SU SPOJENI ZAJEDNO OD PROVE DO KRME, RADIJE NEGO DA SU SE ODVAJALI U ASIMETRIJI I NEJEDNAKOSTI TRUPA. EVIDENTNO JE DA EVOLUCIJA (RAZVOJ) JEDARA U SADAŠNJEM (PREŽIVJELOM) OBLIKU U OCEANIJI JE DOVOLJAN DOKAZ DA SE TO JEDRO RAZVIJALO POSEBNO (IMA SVOJU POVIJEST) I NEZAVISNO OD ZAPADNE  AZIJE I MEDITERANA I INDONE ZIJE. RAZLIKA JE BILA PRIKAZANA KASNIJE NA NAUČNOJ OSNOVI (PAŽLJIVOM PROUČAVANJU).

RAZLIKA SE MOŽE PRIKAZATI NA SLIJEDEĆE NAČINE:

1.       JEDRO ZAPADNE AZIJE JE VIŠE KVADRATNO SA KRATKIM „LUFF“ PREDNJIM DIJELOM. OCEANIJSKO TROKUTNO JEDRO DOLAZI SA VRŠKOM NA TACK-U, NA MJESTU GDJE SE GORNJA I DONJA LANTINA SUSREĆU (SPAJAJU).

2.       JEDRO ZAPADNE AZIJE IMA LANTINU SAMO NA GLAVI, A JEDRO OCEANIJE IMA LANTINU NA GLAVI I NA DNU (GORE I DOLJE). U STVARI SVA JEDRA OCEANIJE, BEZ OBZIRA NA MODEL (IZGLED) IMAJU LANTINE (STUPOVE) NA DVIJE STRANE.

3.       RADI „LUFF-A“, GLAVA ZAPADNOAZIJSKOG JEDRA JE MNOGO DUŽA NEGO NJIHOVE NOGE. GLAVA I NOGE OCEANSKOG JEDRA SU STVARNO ISTE DUŽINE.

4.       ŠAVOVI ZAPADNO AZIJSKOG JEDRA SU PARALELNI SA LANTINAMA. ŠAVOVI OCANIJSKOG JEDRA SU PARALELNI SA „LEECC“.

5.       ZAPADNOAZIJSKO JEDRO UPOTREBLJAVA VERTIKALNI, FIKSAN JARBOL KOJI SE NA MJESTU ZADRŽAVA KONOPIMA, OCEANIJSKO JEDRO UPOTREBLJAVA JARBOL KOJI JE NAGNUT. MORA BITI  MOGUĆE DA SE MOŽE PREMJEŠTATI, I ČESTO SE DRŽI SA DRVENIM POTPORNJEM (PROP).

6.        ZAPADNOAZIJSKO JEDRO JE SLOBODNOG DONJEG DIJELA (LOOSE FOOTED), I TAKO JE PRIVEZAN SA KONOPOM. VEČINA OCEANSKIH JEDARA IMA PRIBOR („TACK“) OSIGURAN ZA TRUP BRODA, SMJEŠTEN U ŠKACI.

7.       NAJVAŽNIJA I KONAČNA RAZLIKA IZMEĐU DVA JEDRA JE RAZLIČIT, TJ. DRUGAČIJI NAĆIN NJIHOVE IPOTREBE. ZA JEDRITI PREMA VJETRU NI JEDAN BROD SA LATINSKIM JEDROM NE MOŽE JEDRITI U VJETAR. ARAPI (POMORCI ZAPADNOG INDIJSKOG OCEANA) TO RADE DRŽANJEM BRODA A PACIFIČKI POMORCI MIJENJANJEM PRAVCA TJ. MANEVRIRANJEM.

OVI IZRAZI ĆE BITI OBJAŠNJENI KASNIJE.

SVAKA SLIJEDEČA SUGESTIJA ZA MOGUČNOST UTJECAJA JEDNOG JEDRA NA DRUGO ĆE UČINITI NJEGOVO ŠIRENJE NEIZVJESNIM. UPRAVO KAO ŠTO SU SE (OUTRIGGER) ČAMACI (KANUI) SA DODATKOM ZA NEPREVRTANJE ŠIRILI ISTOČNO I ZAPADNO IZ JUŽNOISTOČNE AZIJE, DO TAMO GDJE SU JEDRA BILA PRIHVAČENA. JEDRA JUGOISTOČNE AZIJE (GDJE JE IZMIŠLJENO JEDRO OBLIKA„V“ –(SPRIT SAIL), KOJE JE BILO PRONAĐENO NA SRI LANKI, MADAGASKARU I ADENU. LATINSKO JEDRO IZ PACIFIČKOG OCEANA (NAZVANO U KONTEKSTU INDONEZIJSKO LATINSKO PREMA BOWENU) BILO JE UPOTREBLJAVANO NA DVOTRUPCIMA (KATAMARANIMA) KAKO NA ISTOČNOJ TAKO I NA ZAPADNOJ OBALI INDIJE. DOK SU TRGOVCI SA ARAPSKOG MORA DOLAZILI DO JAVE. ŠTOVIŠE DVA JEDRA SU ZADRŽALA POSEBNE, OSOBNE ZNAČAJKE, OSIM VRHA INDONEZIJSKOG JEDRA U INDIJSKOM OCEANU PONEKAD JE BILA ZAMJENJIVANA SA KRATKIM „LUFF“ SLIČNIM ARAPSKOM LATINSKOM JEDRU. BEZ OBZIRA NA NEDOSTATAK INOVATIVNOSTI U POGLEDU JEDRA, LAINSKO JEDRO SE UVAĐALO DVA A MOŽDA TRI PUTA, DOK SE KONAČNO NIJE UČVRSTILO U UPOTREBI U MADITERANU I INDIJSKOM OCEANU. ČAK ŠTOVIŠE U SVIM REGIONIMA TRADICIJSKA JEDRA SU BILA DOBRO ČUVANA, EVIDENTNO JE DA EKSPERIMENTIRAJUĆI RAZNOLIKIM JEDRIMA SVE SU REGIJE ČUVALE OSNOVNI STIL. KONZERVATIZAM NERAZDVOJIV U ZADRŽAVANJU OSNOVNOG TIPA ODRŽAO SE DUGI PERIOD, I TO NE RADI POMANJKANJA INOVACIJA I NIJE BIO U PITANJU NEDOSTATAK MAŠTE. POVRATAK JE USLIJEDIO NAKON DUGOG EKSPERIMENTIRANJA I DOKAZIVANJA DOPRINOSA OVOG JEDRA.UPOTREBA LATINSKOG JEDRA:

AKO JE LATINSKO JEDRO BILO TAKO IZVANREDNO I EFIKASNO,TAKO NEVJEROJATNO, ZAŠTO JE BILO TAKO TEŠKO USPOSTAVITI TO JEDRO KAO GLAVNO. ZAŠTO JE BILO KVADRATNO JEDRO U ANTIKI VIŠE ZASTUPLJENO OD LATINSKOG. ODGOVOR LEŽI U ZABLUDI POVJESNIČARA O ZASLUZI LATINSKOG JEDRA. OVO JEDRO JE BILO KRIVO PREDSTAVLJENO OD VELIKIH AUTORITETA KAO JEDRO BEZ KOJEG NISU BILA MOGUĆA VELIKA EVROPSKA OTKRIĆA I DA SU BILA OVISNA O ADAPTACIJI OVOG JEDRA. ČAK I CASSON PIŠE DA JE TROKUTNO JEDRO POSTALO GLAVNO JEDRO NA MEDITERANU U KASNIJE VRIJEME. TVRDNJA DA JE LATINSKO JEDRO SUPERIORNO SE ODBACILO TVRDEĆI DA OVA DVA JEDRA FUNKCIONIRAJU RAZLIČITO I DA SVAKO IMA SVOJE PREDNOSTI I MANE. NIJE UPITNO DA JE LATINSKO JEDRO POSTALO ZAMJENA ZA KVADRATNO KAD SU POSTALE NOVE POGODNOSTI. ČETVRTASTO JEDRO JE OSTALO NA MEDITERANU NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA JER SU UDALJENOSTI BILE MALE I NIJE BILO POTREBE ZA VELIKIM BRZINAMA, A POMORSKI PROMET JE BIO PUNO BRŽI, JEFTINIJI I SIGURNIJI OD KOPNENOG.PETER TROCKMORTON OPISUJE OPREMU RIMSKOG KVADRATNOG JEDRA KAO EFIKASNU I PRAKTIČNU. ŠTO SE TIĆE BRZINE, ON KAŽE DA JE PERAMA ( TRADICIJSKI BROD NA SJEVERNOM EGEJSKOM MORU, KOJI JE BIO U UPOTREBI U STARA VREMENA) OPREMLJEN  U RIMSKOM STILU (ČETVRTASTO JEDRO) MOGAO NESUMLJIVO PREJEDRITI KAO MODERNI SKUNER (PREDNJE I STRAŽNJE JEDRO JE TROKUTNO) OPREMLJEN I SA VJETROM PO BOKU(POKRMI).

HENDIKEP LATINSKOG JEDRA JE DA JE BROD MANJE STABILAN, ZAHTJEVA VIŠE POSADE I TEŽI JE ZA RUKOVANJE OD KVADRATNOG. ZA RAZLIKU OD KVADRATNOG NIJE GA LAKO MONTIRATI U RAZLIČITIM SITUACIJAMA. LATINSKO JEDRO MORA SE SPUSTITI KOD JAKOG VJETRA, NIJE GA MOGUĆE SMOTATI UZ LANTINU. LATINSKO JEDRO JE KORISNO AKO SE UPOTREBLJAVA KAO: POMOČNO JEDRO KOD GALIJA, GDJE SU GLAVNO POGONSKO SREDSTVO  BILA VESLA, MANEVARSKA SPOSOBNOST KOD ULASKA I IZLASSKA IZ LUKE NA TRGOVAČKIM BRODOVIMA. KVADRATNO JEDRO SE UPOTREBLJAVALO KAO SPRIT SAIL. OVAKVA JEDRA SU SE UPOTREBLJAVALA U DRUGOM STOLJEĆU PRIJE KRISTA U EGEJSKOM MORU.POPULARNOST LATINSKOG JEDRA JE PRIPISANA NJEGOVOJ SPOSOBNOSTI JEDRENJA PREMA VJETRU. TU JE U VELIKOJ PREDNOSTI PREMA KVADRATNOM JEDRU. STARI JUŽNO AZIJSKI POMORCI SU IMALI VELIKI UTJECAJ NA UVOĐENJE TROKUTNOG JEDRA. ONI SU UGLAVNOM JEDRILI NIZ VJEATR I AKO JE BIO NEPOVOLJAN VJETAR ONDA RADIJE NISU ISPLOVLJAVALI. RADIJE SU STALI U LUCI NEGO ISPLOVLJAVALI PO NEPOVOLJNOM VJETRU. OVI LJUDI NISU RADO JEDRILI UZ VJETAR. NAJPRIJE SU JEDRILI PRIMAJUĆI VJETAR S JEDNE STRANE I ONDA OKRENULI BROD I PRIMALI VJETAR S DRUGE STRANE. JEDRILI SU MJENJANJEM PRAVCA. OVAJ NAČIN JEDRENJA JE VRLO RIZIČAN I SA LATINSKIM JEDROM, JER SE DUGA LANTINA PROTEŽE STRAGA I ISPRED JARBOLA I TEŠKO JE JEDRO PREBACIVATI NA DRUGU STRANU JARBOLA. UMJESTO TOGA TREBA ZANIJETI BROD ISPOD VJETRA UMJESTO PREMA VJETRU, POPUSTITI JEDRO I PREBACITI NAPRIJED OD JARBOLA, PREMJESTITI LANTINU U SUPROTAN POLOŽAJ ISPRED JARBOLA, ONDA PONOVO NATEGNUTI JEDRO NA DRUGU STRANU BRODA. OVO JE TEŠKA I OPASNA PROCEDURAM I GLAVNI RAZLOG ZA OGRANIČENU UPOTREBU LATINSKOG JEDRA. OCEANIJSKO JEDRO IMA ISTE PROBLEME ALI DRUGAĆIJU METODU RJEŠENJA OVOG PROBLEMA. BRODOVI KOJI SU UPOTREBLJAVALI OVO JEDRO BILI SU BRODOVI SA DVA ISTA KRAJA TJ. IMALI SU ISTU PROVU I KRMU I KAD JE BILO POTREBNO OKRENUTI U VJETAR, JEDRO SE OLABAVILO I IŠLO UZ BOK BRODA UMJESTO OKO PREDNJE STRANE, JEDRO SE FORMALNO PREBACILO NA KRMU. TAKO JE KRMA POSTALA PROVA I BROD SE POSTAVIO U NOVI KURS. OVO JE RAZLOG ZAŠTO JARBOL NIJE BIO FIKSAN. ON SE PREMA LANTINI POSTAVLJAO U DRUGU POZICIJU. OVO JE RAZLOG ZAŠTO JE EVOLUCIJA NAGNUTOG JEDRA SLABO NAPREDOVALA. ZAMIJENILI SU SE PRIJAŠNJI POTPORNJI SA KOJIMA OVAKAV MANEVAR NEBI BIO MOGUĆ I BIO BI NEPRAKTIČAN. MANEVRIRANJE SA JEDRIMA INDIJSKOG OCEANA (OVAJ MANEVAR SE ZOVE TACKING) JE OPASAN I ZAHTJEVAN, TRAŽI DOSTA POSADE I POTPUNO ČISTU PALUBU. U OBA SLUČAJA RUKOVANJE JE TEŠKO I NAJBOLJE JE MIJENJATI PRAVAC PUTOVANJA KAD SE VJETAR SMIRI.

UZ DUŽNO POŠTOVANJE LATINSKO JEDRO NIJE SUPERIORNO NI ZAPADNOM KVADRATNOM NI „V“ OBLIKU JEDRA KOJE JE ODREDILO PUT ZA RAZLIČITE REGIONE PACIFIKA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU POSLIJE KRISTA. STARIJI BRODOVI TZV. NEPREVRTLJVI KANUI ILI KANUI DVOTRUPCI, IMALI SU IZRAZITU PROVU I KRMU I IŠLI SU U MIJENJANJE PRAVCA NA VEČ DOBRO POZNATI NAĆIN. MEĐUTIM VRLO BRZO JE LATINSKO JEDRO BILO RAŠINENO DO TONGE , NA PRIMJER NOVO JEDRO BILO JE PRONAĐENO NA STARIM BRODOVIMA, I POMORCI SU MIJENJALI PRAVAC SA TEŠKOČOM FORSIRAJUĆI LANTINU (BOOM) I JEDRO PREMA JARBOLU, SA ZGUŽVANIM OBLIKOM JEDRA I JARBOLOM POSTAVLJENIM U ZA TO PREDVIĐENU RUPU (ŠKACU).MJESTO (POLOŽAJ) LATINSKOG JEDRA I RAZVOJ JEDRA UOPČE:

OGRANIČENA KORIST LATINSKOG JEDRA JE VIDLJIVA NA MEDITERANSKO ATLANSKOM PODRUČJU. BEZ OBZIRA NA NJEGOVU DUGU POVIJEST, NIJE POSTALO JEDRO ZAJEDNIČKE UPOTREBE OSIM U PERIODU RANOG DRUGOG MILENIJA U ITALIJI. NIJE POSTALO GLAVNO POGONSKO SREDSTVO RATNIH GALIJA JER NIJE MOGLO KONKURIRATI U BRZINI I MANEVARSKIM SPOSOBNOSTIMA VESLIMA ZA VRIJEME BITKE, BILO JE UPOTREBLJAVANO KAO POMOČNO SREDSTVO. U STARIJE VRIJEME, DRUGE FORME PREDNJIH I STRAŽNJIH JEDARA, SPRITSAIL BILE SU UPOTREBLJAVANE ZA MANEVRIRANJE NA „ROUND“ SHIP KOD ULASKA I IZLASKA IZ LUKE.

KAD SU POMORCI SA ATLANTIKA PREUZELI LATINSKO JEDRO, ONI SU GA UPOTEBLJAVALI SAMO PO POTREBI. PREMA J.H.PERIJU ONI SU GA KORISTILI KOD ISTRAŽIVANJA STRANIH OBALA, UNUTRAŠNJIH VODA I POSEBNO LUKA , UŠĆA RIJEKA I ZALJEVA. SA OLAKŠANJEM SU GA UPOTREBLJAVALI ZA PLOVIDBU UZ ZAPADNU OBALU AFRIKE, KOD POVRATKA SA DUGIH PUTOVANJA U PORTUGAL. HENCE BARTOLOMEU DIAS'S IZABRAO JE KARAVELU ZA NJEGOVO ISTRAŽIVANJE AFRIČKE OBALE. NJEMU MOŽEMO ZAHVALITI NA VELIKOM TRUDU U ISTRAŽIVANJU OBALA ATLANSKOG OCEANA. NAKON SVEGA ŠTO JE UČINIO, ON JE NADGLEDAO IZGRADNJU BRODOVA ZA VASCA DA GAMU I NJEGOVA VELIKA PUTOVANJA.

ON NIJE IZABRAO SUPERLAKU I LAKO UPRAVLJIVU KARAVELU NEGO KARAVELU RODONDU.

BROD SA TRI JARBOLA, OPREMLJEN KVADRATNIM JEDRIMA NA PREDNJEM I GLAVNOM JARBOLU, I LATINSKIM JEDROM NA KRMENOM JARBOLU. KOLOMBO JE OPREMIO NJEGOVU KARAVELU (SA KOJOM NIJE BIO POTPUNO ZADOVOLJAN) KAO KARAVELU RODONDU ZA VRIJEME PRVOG PUTOVANJA PREKO ATLANTIKA I ZAKLJUĆIO JE DA OVA U POTPUNOSTI ODGOVARA PUTOVANJIMA. I KAD JE MAGELAN PRIHVATIO NJEGOVO ČETVRTO GLOBALNO PUTOVANJE 1519 GODINE, ON JE ISPLOVIO SA PET BRODOVA, OD KOJIH NI JEDAN NIJE BIO KARAVELA.

KAD SE LATINSKO JEDRO PROŠIRILO NA ZAPADNU EVROPU, BILO JE REDUCIRANO SAMO KAO POMOČNO JEDRO, I DOKAZALO SE DOBRO JEDRENJEM U BOČNI VJETAR I POKAZALO SE KORISNO ZA JEDRENJE U MNOGIM PODRUČJIMA  ISTO KAO I KVADRATNO JEDRO. U MALO POZNATIM I NEOBJAVLJIVANIM SPISIMA G.S.PARSONSON TVRDI DA MEDITERANSKO LATINSKO JEDRO NIJE BILO PRAVO PREDNJE I STRAŽNJE JEDRO. MNOGI POVJESNIČARI TVRDE DA JE  ČINJENICA DA JE MEDITERANSKO LATINSKO JEDRO  PREPRAVLJE NO KVADRATNO JEDRO, PREUREĐENO I DOBRO KORIŠTENO ZA  BOČNE VJETROVE, ALI DA NIJE PREDAK PREDNJEG I STRAŽNJEG JEDRA. OVDJE SE NE MISLI DA LATINSKO JEDRO NIJE DOPRINJELO U MOGUČNOSTI JEDRENJA PREMA VJETRU. NAJVIŠJE JE NJEGOVA NEZGRAPNOST OGRANIČAVALA NJEGOVU UPOTREBU. LATINSKO JEDRO NIJE NEZAMJENJIVO (JEDINSTVENO) JEDRO. BOLJI OPIS BI BIO DA JE KAO SLIJEPA ULICA U EVOLUCIJI, VRLO SPECIJALIZIRANO, VRLO EFEKTNO U ODREĐENIM OGRANIČENIM UPOTREBAMA, ALI NIJE RJEŠENJE GLAVNIH NAVIGACIJSKIH PROBLEMA I NIJE POMOČ KOD DRUGIH SOLUCIJA. DALEKO OD TOGA DA JE BILO VEZA IZMEĐU KVADRATNOG JEDRA I PREDNJEG I STRAŽNJEG JEDRA,ONO PREDSTAVLJA NEUSPJELU PRILAGODBU (ADAPTACIJU) TAKO DA SE MOŽE UZETI KAO ZAMJENA ZA PREDNJE I STRAŽNJE JEDRO, KOJE, IMAJU DULJU POVIJEST OD LATINSKOG JEDRA. USEDAMNA-

ESTOM STOLJEĆU LATINSKO JEDRO KAO POMOČNO KRMENO JEDRO NESTAJE SA ATLANTIKA I BIVA ZAMJENJENO SA „GAFF“ JEDROM KOJE , KAKO SE VJERUJE U PROŠLOM STOLJEĆUSU UVELI HOLANĐANI. NIJE SIGURNO DA JE „GAFF“ JEDRO PROIZIŠLO OD LATINSKOG JEDRA  JE MIŠLJENJEHARIJA MORTONA KOJI  TA JEDRA ZOVE LATINSKIM. TA JEDRA SU NESTALA PRIJE UKLANJANJA JARBOLA. PRETHODNIK „GAFF“ JEDRA JE VJEROJATNO „SPRIT“ SAIL-JEDRO, DUGO UPOTREBLJAVANO NA SJEVERNOM MORU. OVO JEDRO SE ISTO SMATRA KAO HOLANDSKI IZUM U ČETRNAESTOM STOLJEĆU. OSTAJE NEOBJAŠNJENO DA LI LATINSKO JEDRO I „SPRIT“ JEDRO POSTOJE  KONSTANTNO OD DAVNINA ILI HOLANDSKO JEDRO PREDSTAVLJA POSEBNU TRADICIJU I NEZAVISNI IZUM. VJEROJATNO JE „SPRIT SAIL“ JEDRO PREUREĐENO (PROMJENJENO) U „GAFF“ JEDRO PA ONDA U LATINSKO. FLOK I SARTIJSKO JEDRO SU VJEROJATNO MANJE POVEZANA SA PRETHODNIM JEDRIMA JER NEDOSTAJE LANTINA KAO POKAZATELJ BILO KAKVE EVOLUCIJE ZA SVAKU PRAKTIČNU SVRHU.  FLOK I SARTIJSKO JEDRO SU POSEBNA STVAR. PRVI JE IZVUČEN IZMEĐU PREDNJEG JEDRA I PROVE (ILI BOWSPRIT) I POSLIJE JE RAZVUČEN IZMEĐU JARBOLA. NJIHOV IZUM (OTKRIĆE), RAŠIRENOST, OSVAJANJE SREDINOM OSAMNAESTOG STOLJEĆA VJEROJATNO JE TREBAO VEĆI SKOK, IMAGINACIJU (SPRETNOST) NEGO BILO KOJE DRUGO OTKRIČE (RAZVOJ) JER LANTINA JE BILA ODBAČENA I ZAMJENJENA KONOPOM. OVA JEDRA TREBA TAKOĐER PRIPISATI HOLANĐANIMA. U OVOJ FORMI, RAZVOJ PREDNJIH I STRAŽNJIH JEDARA KULMINIRA U EKONOMIČNOSTI, DIZAJNU I JEDNOSTAVNOSTI UPOTREBE, ALI ISTO TAKO I RAZLIKU OD PREDNJIH I STRAŽNJIH JEDARA KOJA SU BILA UPOTREBLJAVANA KAD SU OKOLNOSTI TO ZAHTJEVALE, DOSTA ZADOVOLJAVAJUĆE KAO KVADRATNA JEDRA.CONCLUSION-ZAKLJUČAK.

 

POVIJES LATINSKOG JEDRA JE I VRLO KOMPLICIRANA I MALO MANJE ZNAČAJNA NEGO ŠTO BI OPČENITO TREBALA BITI. NJEZINA ORIGINALNOST I KONTINUITET JE NESIGURNA (NEIZVJESNA), ČAK ŠTOVIŠE PUNO POZNATIJA SADA NEGO STOLJEČIMA PRIJE. NJEGOVA ULOGA U POVEZIVABJU GLAVNIH KULTURNIH PODRUČJA (REGIJA) U SVIJETU JE MANJA NEGO JE RANIJE MIŠLJENO. SADA SE ČINI DA JE O VAŽNOSTI LATINSKOG JEDRA PUNO VIŠE REČENO,  JER SU U PROŠLOSTI MNOGI PODACI BILI NEDOSTIŽNI. NIJEDNO (NIKAD) LATINSKO JEDRO NIJE BILO DOVOLJNO DOBRO. OVO NIJE USKRAČIVANJE VAŽNOSTI LATINSKOG JEDRA  U EVOLUCIJI (RAZVOJU) JEDARA, PRIJE JE SUGESTIJA DA PUNO VEČA ZASLUGA TREBA BITI DANA POMALO PODCJENIVANOM KVADRATNOM JEDRU SA SA KOJIM JE LATINSKO JEDRO U VELIKOJ NEDOREČENOSTI.Tvrtka

Održavanjem kvalitetnih odnosa s klijentima i dobrom internom organizacijom, nastojimo udovoljiti zahtjevima sve naprednijeg tržišta.

Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.