Proslava Blagdana Sv. Frane zaštitnika Betinske crkve

U VRIJEME  don   TOME LIVNIĆA DONĐIVINA

                    ŽUPNIKA      BETINE

 

NARUĐBOM OD 10. TRAVNJA. 1753 g. KUPLJENA SU BETINSKA ZVONA pod br. 873, 847 i 875 te SREBRENA KRUNA OLTARA BLAŽENE DJEVICE MARIJE OD GRADINE I OVAJ SAT ZVONIKA, U VENECIJI KOD FIRME TOMASEO COLLACHIINI BASANO.

 

SVETI FRANE MOLI ZA NAS, DA NAM GOSPOD BOG PLOD ZEMLJE DADE I  SAĆUVA.

( Gore: tekst na velikom zvonu.)

ZVONIK SV. FRANE PRVI JE ZVONIK U ŠIBENSKIM SELIMA, MAJSTORSKO JE DJELO MEŠTRA IVANA SKOKA.

GRAĐEN JE OD 1736 DO 1753. G

IZVOR: Arhiv Župnog ureda Betina, PR./10/4 1753 br. 54.CRKVA SV. FRANE U BETINI
CRKVA SV. FRANE U BETINI


BETINSKI ZVONIK
BETINSKI ZVONIK


ZVONIK SV.FRANE U BETINI POGLED IZ VAROŠA
ZVONIK SV.FRANE U BETINI POGLED IZ VAROŠA


najlipsi kampanel na svitu.U VRIJEME don  TOME LIVNICA DONDJIVINA           ZUPNIKA   BETINE NARUDJBOM OD 10. TRAVNJA. 1753 g. KUPLJENA SU BETINSKA ZVONA pod br. 873 847 i 875 te SREBRENA KRUNA OLTARA BLAZENE DJEVICE MARIJE OD GRADINE I OVAJ SAT ZVONIKA U VENECIJI KOD FIRME TOMASEO COLLACHIINI BASANO. SVETI FRANE MOLI ZA NAS DA NAM GOSPOD BOG PLOD ZEMLJE SACUVA. ZVONIK SV. FRANE PRVI JE ZVONIK U SIBENSKIM SELIMA MAISTORSKO JE DJELO MESTRA IVANA SKOKA. GRADJEN JE OD 1736 DO 1753. G IZVOR Arhiv Zupnog ureda Betina PR.10 4 1753 br. 54.
najlipsi kampanel na svitu.U VRIJEME don TOME LIVNICA DONDJIVINA ZUPNIKA BETINE NARUDJBOM OD 10. TRAVNJA. 1753 g. KUPLJENA SU BETINSKA ZVONA pod br. 873 847 i 875 te SREBRENA KRUNA OLTARA BLAZENE DJEVICE MARIJE OD GRADINE I OVAJ SAT ZVONIKA U VENECIJI KOD FIRME TOMASEO COLLACHIINI BASANO. SVETI FRANE MOLI ZA NAS DA NAM GOSPOD BOG PLOD ZEMLJE SACUVA. ZVONIK SV. FRANE PRVI JE ZVONIK U SIBENSKIM SELIMA MAISTORSKO JE DJELO MESTRA IVANA SKOKA. GRADJEN JE OD 1736 DO 1753. G IZVOR Arhiv Zupnog ureda Betina PR.10 4 1753 br. 54.


Betinska crkva i kampanel u noći
Betinska crkva i kampanel u noći


Sat na betinskoj crkvi.
Sat na betinskoj crkvi.


kampanel
kampanel


Proslava Sv. Frane.

 

CRKVA SV. FRANE  U BETINI

 

 

Osvrt na povijest crkve sv. Frane u Betini

 

            Barokno djelo, zvonik sv. Frane sa istoimenom crkvom, dominiraju svojom ljepotom nad većim djelom otoka i Modrava. Djelo Ivana i Petra Skoka zaslužno je da Betinu drže za najljepšu razglednicu Jadrana. Njezina  ljepota nadahnjivala je mnoge. Ostaje samo jedno pitanje, kako, kada i tko je kroz povijest imao toliko duha snage i srestava izgraditi  ovakvo velebno zdanje u ovom kamenitom i oskudnom kraju. Ova skromna zablješka pokušati će naći takav odgovor.

            Sjeveroistočno od crkve sv. Frane, nekih dvadesetak  metara od kapele, prilikom gradnje crkvenog parkirališta 2007. g., iskopana su dva zida nalik onima u Gradini (Kolenton), koje su privremeno zatrpane zemljom. Možemo lako prepostaviti da se u vrjeme Kolentona ovdje nalazila neka građevina. Bila je  vjerovatno tada kontrolna postaja unutarnjeg za to doba vrlo prometnog puta murterskim kanalom. Samo brdašce na kojem je crkva je Betin...iz g. 1407,..Srinaz in Lucha et Zerno et Betin..  Don Krsto Stošić navodi da je prije današnje crkve koja je započeta 1599.g.postojala nekakva crkvica. Dalje u tekstu može se lako zakljućiti, makar nemamo za sada materijalnih dokaza da je to bila crkva sv. Josipa.

           

           Zašto je baš sv Frane Asiški pokrovitelj betinske crkve?

 

          Franjevci su vjerovali da je put sv. Frane brodom iz Venecije u svetu zemlju g. 1212 vodio upravo preko Zadra uz obalu  i dalje murterskim kanalom ka  Šibeniku i Splitu. Stoga su nastojali upravo tim putem graditi samostane i crkve posvečene sv. Frani.[1]

 

            Današnja crkva sv. Frane u Betini ipozatna je sakralna kamena građevina jedini je sakralni objekt na  otoku Murteru koji se nalazi pod zaštitom državnog zavoda za kulturu. Sa bogatin portalom i velebnim zvonikom iz 1736.g.i nizom vrijednih unutrašnjih znamenitosti. Tako se njezina gradnja od 1599 do 1884 može podijeliti na u više etapa.

 

            Crkva je trobrodna građevina, sa sedam oltara. Glavni oltar nije od početka, na vratima sakristije su kipovi, sjeverna vrata sv Pavao, zapadna sv Frane. Slika Gospe ružarice sa sv. Dominikom i sv. Franom na oltaru vrlo je vrijedna, djelo je nepoznatog venecijanskog majstora, restauracijama od 1884 i 2006. Sami oltar izgradili su poznati majstori kuća obitelji Bertapelle, koja se početkom 18 stoljeća doselila u Šibenik gdje su osnovali radionicu za izgradnju oltara. Bratovština sv. sakramenta (sv. Frane) posudila je .g.1731 od Banchettia 4000 lira za gradnu oltara, a sve vratila 18. 9. 1751.g. u tome vremenu je oltar i dovršen. Menza oltara izgrađena je od kararskoga mramora, a svetohranište

od višebojnog mramora. Nad menzom podižu se parni mramorni  stupovi, koje pokriva ukrašena lukovica. Na lukovici niz kamenih anđela od kojih dva srednja nose kameni svitak s datumom gradnje i oznakom autora. U sjevernom zidu oltara je drveni kip Gospe od Ružarija, velike vrijednosti, iskopan na Mosteru ( Sustipanac) vjerovatno iz 15 stoljeća kako su posvjedoćili restauratori iz Splita. Restauracija je iz 2011.g. Kip su iskopali obitelji Jadrešić i Jakovčev 1921.g. vlasnici rečenog otoka.

 

              Dva oltara;  Gospe od Karmela i oltar sv.Josipa  Mihovila i Gospe od Zdravlja , koji su po vrijednosti i kvaliteti odmah iza glavnog oltara, građeni  nešto kasnije g. 1776. Gradili su ih poznati graditelji toga doba braća  Vicko i Pio Dall Acqua. Slika na oltaru Gospe od Karmela bila je u lošem stanju, pa je dotićna bratovština sliku zamjenila kipom Gospe i Djetića. Ali vjerovatni titular prijašnje crkvice sv.Josip, kasnije dobiva još imena sv.Mihovil, koji je titular Murterske crkve, i Gospe od Zdravlja, titular Jezerske crkve. Kako je crkva Gospe od Gradine bila pretjesna za sva tri mjesta, otočki plemići većinom Divnići naumili su izgradnjom  velebnog sakralnog objekta u Betini,odrediti joj zamjenu. Vjerovatno ovakva zamisao nije sazrela u tom vremenu kod susjeda.

 

                                                                                                                                                    2.

             Oltar sv. Ante, Roka i Sebastijana dao je izraditi župnik Ante Martinović, troškom puka g. 1870. Oltar je venecijanske gradnje vrlo bogatom menzom ukrašenom mramorom,

nad menzom se uzdiže sa svake strane po jedan mramorni stup kojega pokriva vrijedno ukrašena kamena lukovica prekrivena  kararskim mramorom. Svetohranište i kameni kip sv. Ante daju oltaru  izdašnu vizualnu ljepotu.

            

           

            Oltar sv. Križa je po kvaliteti i vrjednosti odmah iza glavnog oltara. Dao ga je izraditi

župnik betinjanin  Mate Bilić p. Tome 1800.g. Istih dimenzija i stila gradnje kao oltar sv. Ante. Ali ovaj je oltar izgrađen čitav od  kvalitetnog crnog granita. Kip raspeća velikih dimenzija dominira oltarom, a sami kip raspeća bio je kroz prošlost u stručnim krugovima ocjenjivan velikim djelom. U Dalmaciji se uzima kao najbogatijim i velićinom impozantan.

 

           

           Oltar Gospe Lurske najmlađi je oltar betinske crkve, izrađen je u vrjeme župnika

Don Slavka dr Antića 1941.g. Građen je modernijom tehnikom, ljevanim kvarcem, a izradio ga je Jakov Trošić iz Pirovca, začetnici oltara bili su 1913.g. Stipe Juroš i Dinko Filipi- poštar.

U izradi oltara istaknuo se betinjanin Roko Buča. Sam oblik pečine sa gospom i djetićem vrlo

je maštovit i jedinstven, pa ga susjedi s pravom nazivaju; Betinska Gospe Lurska.  Na menzi je nadpis, 641-1941. Prva godina je posvećena opatu Martinu kada ga je papa Ivan IV uputio u Dalmaciju i Istru širiti krćanstvo, a druga naravno završetak oltara.

 

             

            I posljednji oltar Brače Čirila i Metoda koji nikada nije obnovljen sa kamenom a drvena građa je propala. ( inače svi spomenuti oltari betinske crkve su postojali i ranije, osim glavnog oltara i oltara raspeća, ovo je samo vrjeme kada su se obnovjeni) Danas se na oltaru nalazi samo slika velikih dimenzija, braće Čirila i Metoda. Inaće su ovaj oltar betinjani su nekada   titulirali Gospon o Mostera.

 

              Vrjedno je napomeniti da je betinska crkva bogata brojnim kipovima i  slikama, od kojih treba izdvojiti kipove sv Fabjana i Sebastijana. Vrijeme njihove nabave i starost nisu poznati, ali su restauratori iz 2010.g. potvrdili njihovu veliku vrjednost i vjerovatni nastanak 16 stoljeće. Isti restauratori vjeruju da oba kipa pripadaju sv. Sebastijanu. Blagdan sv. Fabjana i  Sebastijana betinski je zavjetni dan, kroz povijest je bio posebno štovan.

       

               Treba naravno spomeniti „hor“betinske crkve koji je skladno uklopljen u njezinu unutrašnjost gdje treba istaknuti spiralno kovano stepenište, majstorsko djelo betinskih kovača.

 

          

              Gradnja crke i zvonika sv. Frane u Betini, kronološki:

     .---------------------------------------------------------------------------

            

                                                                                                                                             

 

 1. 1599.g.  Već i prije ovog datuma spreman je bio materijal za gradnju crkve, pržina i kamen. Na otocoma Jarta i Mali Gubavac vadi se  kamen pod nadzorom majstora Čogelića.  Dvoja vrata i prozore, te vjenac  izradio je  majstor Stjepan Bokanić član poznate  kamenarske obitelji s Brača. Zidovi crkve podignuti su do travnja 1601, a kapela s apsidom Presvetog sakramenta 1603 .Kasnije se spominju brojne isplate za inventar crkve, kamene, ograde,svijećnjaci... Gradnju crkve nastavio je 1617 poznati zidar Mihovil Prokić,/ izrada svoda/.  Poznati su radovi od 1625 do 1641.g. po krsnom zdencu i sakrstiji.                                                                                                                          

                                                                                                                                                   3.

            Još se u Šibenskom državnom arhivu, spominje isplata za slikanje oltarne pale slikaru Matelju Pončunu iz Kotora, no međutin ona nije do danas sačuvana.

 

 1. 1685.g. na 2. 7. čini se ugovor između don Pavla Magazina župnika Betine i Mihovila Triffonija za proširenje crkve. Sada  se pročelje crkve okreće  prema naprijed, stepenište  će se premjestiti unutra i otvoriti dva prozora  te  svod crkve.

 

3            1720.g crkva se širi sa dvjema lađama i svodom. Graditelj  je poznati poduzetnik Petar Skok. Kamena ploča uklonjena je 1793 glasi; AD HONOREM SUMMI DEI DEIPARAEQUE  VIRGINIS  MATRIS- AC  SERAPHICI  PATRIS  FRANCISCI- PATRONI  SEU  TITULARIS  HUIUS  ECCLESIAE- TEMPORE  PAROCI- FRANCISCI BARTOLAZZI- ASSESSORE  JUDICE  BARTHOLOMEO  NADARCICH- HOC  OPUS  PERFECIT- PROTHUS  PETRUS  SCOCCUS-  ANNO  SALUTIS 1720.

Slobodni prjevod:  Na slavu višnjega Boga i Bogorodice Djevice Majke-

Hram oca sv. Frane- Pokrovitelj otvaranja i posvečenja naslovne crkve- u vremenu župnika Frane Bartolazzija- zahvalni mjesni poglavar sela Bartol Nadrčić- to vrhunsko djelo- majstora  Petra  Skoka-jubilarne godine  1720.

  

4            1793. g . Crkva je dorađena sa bočnim vratima  vanjski je   kamen konzerviran  preuređeno i uređeno krovište. Tako je crkva izgledala sve do velike obnove, proširenja i preuređenja u današnji oblik do g. 1884.

 

5            1884.g. Najveći i najvrjedniji dio crkve  građen te godine. Danas je vidljiva nadogradnja  kamenom sivcem, impozantne tesanice  kamena sa otoka Jarte, kojima je vrijedeno izgrađena golema lukovica naslonjena na dva monometalna stupa koji dominiraju crkvom. Portal je mješan  bijelim trogirskim kamenom sa izbačenim stupovima i velikom kamenom ružom poviše ukrašenih vrata. Nakon izravnavanja krovišta iz 1980 .g . crkva nosi  današnji izgled. Zanimljivo je da su ovaj dio crkve gradili, u većini domaći majstori uz pomoć ondašnji trogirskih majistora.

 

6            Crkva sv. Frane iako je nastala brojnim preinakama i dogradnjom predstavlja zajedno sa zvonikom  vrhunsko barokno djelo , koje se skladno uklapa u fizionomiju samog naselja. Velike zasluge u gradnji crkve imao je Frane Divnić čiji troškovnik od 1599-1641 vjerno prikazuje  materijali doprinos mještana Betine, a i drugih, u izgradnji crkve.

 

7            Zvonik betinske crkve posebni je barokni ljepotan, njegovom je izgradnjom u tom vremenu jedino Betina, za razliku od drugih naselja na otoku i okolici  imala zvonik. Naslonjen  na kapelu izrađen od kvalitetnog bijelog  kamena, gradio ga je Ivan Skok od 1736-1752. Građen je za 5ooo lira, novac je vračen za pet .g. Mještani su osigurali vapno, pržinu i željezo. Svojim imutkom jamčili su seljaci, Šime Belin, Bare Nadrčić, Stipe Girin, Šime Mikin, Mate Sladić, Mate Dragin i Stipe Buča.[2]

 

 

Priredio: bbj       

 

                                                                                                

Izvor:  Arhiv Župe Betina[1] Fra.Nikola Mate Roščić u svojoj knjizi „Brodolom sv. Frane“prema oporuci trogirskoga velemože Dese Lučića kako je sv. Frane upravo na vrhu otoka Čiova doživio brodolom i na splitskoj Matejuški dotaknu hrvatsko tlo. Split je upravo na Matejuški u tom vremenu sagradio kapelicu „Gospe od Anđela“, tako je razvidno da se brodolom dogodio 2.kolovoza 1212.g.( danas 800 godina) Pošto je vremenom kapelica propala, Spličani su u 17. stoljeću malo dalje od dotadašnje kapelice sagradili crkvu posvečenu sv. Frani.

[2] Izvor: Arhiv Župe sv. Frane Betina. Šibenski državni arhiv, i „Sela Šibenskog kotara“ don Krsto Stošić.Opis slike:Murterska gajeta u Betini Modrave
Opis slike:Murterska gajeta u Betini Modrave
Opis slike: Suk u Kalebiću
Opis slike: Suk u Kalebiću
Opis slike:Gajeta iz Škvera Marine Betina
Opis slike:Gajeta iz Škvera Marine Betina
Opis slike: Ajme šta ću sa krajnom!
Opis slike: Ajme šta ću sa krajnom!
Opis slike:Betinske Gajete, na rivi Kalebića
Opis slike:Betinske Gajete, na rivi Kalebića
Opis slike :Ekipa je puštila glasnice
Opis slike :Ekipa je puštila glasnice
Opis slike: Edita i Melita, u Gajeti Cvita
Opis slike: Edita i Melita, u Gajeti Cvita
Opis slike: Mili Bože kud sam sašo,a Damire ......čina
Opis slike: Mili Bože kud sam sašo,a Damire ......čina
Opis slike:Treunovi u Bučinoj gajeti
Opis slike:Treunovi u Bučinoj gajeti
Opis slike: Admirali,ajme šta sada triba!
Opis slike: Admirali,ajme šta sada triba!
Opis slike: Evo nas, očemoli jednu šotovoče
Opis slike: Evo nas, očemoli jednu šotovoče
Opis slike: Kapetan se sakrija, šta ću sad
Opis slike: Kapetan se sakrija, šta ću sad
Opis slike: Mile žvelto, imaš Ačinu potporu
Opis slike: Mile žvelto, imaš Ačinu potporu
Opis slike: najboje!smotati pa poisti a Ognjene
Opis slike: najboje!smotati pa poisti a Ognjene
Opis slike: Teča i ni velika, kad se okreneš
Opis slike: Teča i ni velika, kad se okreneš
Opis slike: Bonaca u Kalebiću, sv.Frane:moli za nas
Opis slike: Bonaca u Kalebiću, sv.Frane:moli za nas
Opis slike: Brodi u mulu a Kapetani za tećon
Opis slike: Brodi u mulu a Kapetani za tećon
Opis slike; Mi na Modravama, a sve u ledini!
Opis slike; Mi na Modravama, a sve u ledini!
Opis slike: di je motika i škahuni!
Opis slike: di je motika i škahuni!
Opis slike:taman smo pojili,šta će nam motika!
Opis slike:taman smo pojili,šta će nam motika!
Opis slike:Duša moja kontra mora,vode ima razgovora!
Opis slike:Duša moja kontra mora,vode ima razgovora!
Opis slike: Ognjene još ni gotovo,kaže Rajko!
Opis slike: Ognjene još ni gotovo,kaže Rajko!
Opis slike:Visnik je uredija, čekan nove goste!
Opis slike:Visnik je uredija, čekan nove goste!
Opis slike:Betinska ili Murterska gajeta,pitanje je sada!
Opis slike:Betinska ili Murterska gajeta,pitanje je sada!
Opis slike: Jadranko, najboje je sad iti doma!
Opis slike: Jadranko, najboje je sad iti doma!
Betinjani 1988 obnavjaju križ na vrh Gradine
Betinjani 1988 obnavjaju križ na vrh Gradine
Opis slike: Glavni oltar crkve u Betini
Opis slike: Glavni oltar crkve u Betini
Opis slike: unutrašnjost crkve sv. Frane
Opis slike: unutrašnjost crkve sv. Frane
Opis slike: dio inpozatne lukovice
Opis slike: dio inpozatne lukovice
Opis slike: obnova oltara sv. Josipa
Opis slike: obnova oltara sv. Josipa
Opis slike:oltar sv. Križa i dio glavnog oltara
Opis slike:oltar sv. Križa i dio glavnog oltara
Opis slike. sv. Ante padovanski
Opis slike. sv. Ante padovanski
Opis slike: dio portala crkve sv. Frane u Betini
Opis slike: dio portala crkve sv. Frane u Betini
PROSIKA
PROSIKA
Opis slike
Opis slike


Priznanje za rad
Priznanje za radTvrtka

Održavanjem kvalitetnih odnosa s klijentima i dobrom internom organizacijom, nastojimo udovoljiti zahtjevima sve naprednijeg tržišta.

Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.